Lista Pracowników Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Lista Pracowników Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

wyników 3442
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Adamczyk Andrzej - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
8/10
Adamczyk Anna dr inż. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
7/10
Adamczyk Jan prof. zw. dr hab. inż. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
0/10
Adamczyk Justyna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
7/10
Adamczyk Leszek dr inż. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
6/10
Adamczyk Tomasz dr inż. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki
5/10
Adamczyk Wiesław NUll Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
0/10
Adamczyk Wojciech mgr inż. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Adamczyk Zbigniew mgr inż. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Adamiak Radosław NUll Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
0/10
Adamiec Ewa dr inż. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Ochrony Środowiska
7/10
Adamowski Janusz prof. dr hab. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej
7/10
Adamski Andrzej prof. dr hab. inż. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
0/10
Adamus Elżbieta dr Wydział Matematyki Stosowanej Katedra Równań Różniczkowych
8/10
Adamus Lech dr Wydział Matematyki Stosowanej Katedra Matematyki Dyskretnej
8/10
Adamus Witold NUll Wydział Odlewnictwa Odlewnia Doświadczalna i Warsztat Mechaniczny
0/10
Adrian Anna dr Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania
0/10
Adrian Henryk prof. dr hab. inż. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
6/10
Adrian Weronika Teresa mgr inż. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Informatyki Stosowanej
0/10
Alda Witold dr inż. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Informatyki
7/10
Aleksander-Kwaterczak Urszula dr hab. inż. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Ochrony Środowiska
7/10
Aleksandrowicz Katarzyna mgr Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
0/10
Alexandrowicz Witold Paweł prof. dr hab. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
8/10
Ambrozik Zofia NUll Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Ambroziński Łukasz mgr inż. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Robotyki i Mechatroniki
9/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra