Lista Pracowników Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie >>> Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Lista Pracowników Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

wyników 236
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Adamczyk Justyna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
7/10
Andrusikiewicz Mariola mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Andrusikiewicz Wacław dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
7/10
Banaś Jerzy mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Barański Krzysztof mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
6/10
Barchański Bronisław prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Barnat Andrzej mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Bartnik Marta NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Dziekanat
0/10
Bartos Maciej mgr inż. architekt Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Batko Paweł dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Bator Artur dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
9/10
Bąk Patrycja dr hab. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
1/10
Bednarczyk Sławomir dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Bednarek Łukasz mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
2/10
Betlej Michał mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
8/10
Bębenek Andrzej NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Biegańska Jolanta prof. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
7/10
Biessikirski Andrzej mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Blajer Mateusz mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
8/10
Bodziony Przemysław dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
7/10
Bogacz Paweł dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
9/10
Borcz Adrian mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
9/10
Borowiec Anna dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
8/10
Borowski Marek dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
3/10
Bożęcka Agnieszka dr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
9/10
Branny Marian dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
9/10
Broda Krzysztof dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
9/10
Brożek Marian prof. zw. dr hab. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Brzychczy Edyta dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Burtan Zbigniew dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Cała Marek prof. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
9/10
Chlebowski Dariusz dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
5/10
Ciapała Anna licencjat Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
0/10
Cieślik Jerzy dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
6/10
Ciurej Henryk dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
3/10
Cyran Katarzyna dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
4/10
Cyrnek Wojciech mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Czaja Piotr prof. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
9/10
Czyszczan Maria NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Dąbek Anna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Deja Małgorzata mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Dębowski Mateusz NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Dietrich Jerzy mgr inż. architekt Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
7/10
Drzewiecki Jan dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Duda Zenon dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Dudek Renata NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Dworzak Michał mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
8/10
Dybeł Piotr dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
9/10
Faber Urszula mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Fabrycy Grażyna NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Feluś Małgorzata NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Filek Krzysztof dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Filipek Wiktor mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Flisiak Jerzy dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Fojcik Anna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
0/10
Foszcz Dariusz dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
9/10
Franik Tadeusz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Frydrych Kornel dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
3/10
Fuksa Dariusz dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
9/10
Galiniak Grzegorz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
8/10
Gałaś Zdzisław dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
1/10
Gawenda Tomasz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
9/10
Gawron Marek mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Gdowska Magdalena mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Głodzik Stanisław dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
1/10
Góras Anna licencjat Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Górecka Klaudia mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Grodowska Alicja NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Grzesło Szczepan NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Guzy Zbigniew NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Hachaj Stanisław mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
6/10
Hajdo Stanisław dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Herezy Łukasz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
7/10
Hołda Anna dr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
8/10
Hydzik-Wiśniewska Joanna dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Jakóbczyk Joanna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
6/10
Jakubowski Jacek dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
4/10
Jarzyńska-Kaciczak Iwona NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Jasiewicz Jan dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Jaskowska-Lemańska Justyna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Kaim Jan mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
1/10
Kamiński Paweł mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
6/10
Kapusta Mariusz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
9/10
Karch Michał mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
8/10
Kaszowska-Krepel Beata mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Kasztelewicz Zbigniew prof. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
5/10
Kaznowska-Opala Karolina mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
9/10
Kępys Waldemar dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
6/10
Kęsek Marek dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
8/10
Kicki Jerzy dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Kinasz Oksana dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
8/10
Kinasz Roman prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
3/10
Kisielowska Ewa dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Klich Jerzy dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Klimczyk Dominika mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Dziekanat
10/10
Klimek Małgorzata mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Dziekanat
0/10
Klityńska Anna mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Kolano Malwina mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
4/10
Korzec Marek dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
9/10
Korzeniowski Waldemar dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Kosecki Andrzej dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Kowal Barbara dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Kowalski Michał dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
10/10
Kowol Witold mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Kozioł Wiesław prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Krach-Muroń Małgorzata mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Krawczykowska Aldona dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Krawczykowski Damian dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Kryzia Katarzyna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
2/10
Krzak Józef NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Krzyżańska Oliwia mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Kubiszyn Katarzyna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Kuczera Zbigniew dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
5/10
Kulik Marek inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Kurek Zdzisław NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Kustra Arkadiusz dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
8/10
Leżański Ryszard NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Leżański Ryszard NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Machniak Łukasz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
4/10
Madyda Piotr NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Magda Roman prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
8/10
Majcherczyk Tadeusz prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
3/10
Małkowski Piotr dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
7/10
Małysa Ewa dr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
6/10
Marciniak-Kowalska Jolanta dr hab. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
7/10
Matusik Anna NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Mazurek Jakub dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Mazurkiewicz Maciej prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
5/10
Mieszaniec Jerzy dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
1/10
Mik Mirosław NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Mikoś Tadeusz dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
2/10
Młynarczykowska Anna dr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
8/10
Nad Alona dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
6/10
Napieraj Aneta dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
1/10
Napieraj Sebastian mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
7/10
Naworyta Wojciech dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
9/10
Nawrat Stanisław prof. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
5/10
Niedbalski Zbigniew dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
6/10
Niedoba Tomasz dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
8/10
Nowak Bernard prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Nowak-Senderowska Dagmara dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
8/10
Obracaj Dariusz dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
8/10
Ogrodnik Romuald dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Olajossy Andrzej prof. zw. dr hab. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
3/10
Olesiak Sebastian dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
3/10
Orlik Małgorzata mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Dziekanat
10/10
Orlof-Naturalna Monika dr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
7/10
Orłowski Zygmunt dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
1/10
Ostręga Anna dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
5/10
Paluch Marian dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Pałac Krzysztof mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
9/10
Patoła Danuta NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Patyk Michał mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
3/10
Pawluś Dorota dr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
5/10
Pawul Małgorzata dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
4/10
Pers Marek NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Peszko Barbara dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Picheta Piotr mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Piergies Kazimierz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
8/10
Pięciorak Edyta dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
6/10
Poborska-Młynarska Katarzyna dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
4/10
Pokladko Anna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Polak Krzysztof dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Pomykała Radosław dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
3/10
Ptaszyński Bogusław dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
5/10
Pyra Józef dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Pyra Józef dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
6/10
Radziejowska Aleksandra mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
10/10
Rak Zbigniew dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
3/10
Ranosz Joanna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Ranosz Robert dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
4/10
Rembielak Tadeusz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
3/10
Różkowski Kazimierz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
10/10
Sanak-Rydlewska Stanisława prof. zw. dr hab. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
5/10
Sapińska Sylwia mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Saramak Agnieszka dr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Saramak Daniel dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
4/10
Schmidt-Polończyk Natalia dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
3/10
Sęk Tadeusz dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Sieradzki Jacek mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Sierpień Mariusz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Sikora Mateusz mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
10/10
Siwerska Anna mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Skrzypkowski Krzysztof dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
7/10
Słowiński Kamil dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
9/10
Snopkowski Ryszard prof. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Sobczyk Wiktoria dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
7/10
Sobotka Anna prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Soliński Ireneusz prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
9/10
Sołtys Anna dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
7/10
Stach Piotr NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Stasica Jerzy dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
5/10
Staszewska Magdalena dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
3/10
Stempkowska Agata dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
8/10
Stopkowicz Agnieszka mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Stryszewski Marek dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
3/10
Sukiennik Marta dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
10/10
Surowiak Agnieszka dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
8/10
Swolkień Justyna dr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
3/10
Szlachetka Dariusz NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
10/10
Szlązak Nikodem prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
6/10
Szumiński Andrzej dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
8/10
Szymańska-Czaja Maria dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Tajduś Antoni prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
7/10
Tomczyk Janina NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Tora Barbara dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
9/10
Trybalski Kazimierz prof. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Trzaskuś-Żak Beata dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
7/10
Tumidajski Tadeusz prof. dr hab. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
10/10
Uliasz-Bocheńczyk Alicja dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
4/10
Utrata Arkadiusz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
10/10
Walaszczyk Jan prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Wałach Daniel dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
10/10
Warmuz Katarzyna mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Wasilewski Stanisław prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
10/10
Weklicz Małgorzata NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
0/10
Werblański Bogusław inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Wiącek Teresa NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Wieja Tomasz dr inż. architekt Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
9/10
Wiewiórka Dariusz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
8/10
Więckowski Andrzej dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
4/10
Wiktorowska-Werblańska Bożena mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
10/10
Wiktor-Sułkowska Anna dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Wilk Anna mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Winzer Jan dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
7/10
Włoch Tomasz NUll Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Wojnicka-Put Barbara mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
0/10
Wojtowicz Magdalena mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Wosz Ryszard dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Woźniczka Monika mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Woźny Tadeusz dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Zajączkowski Maciej dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego
9/10
Załucki Jerzy dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
0/10
Zaremba Małgorzata mgr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Dziekanat
0/10
Zorychta Andrzej prof. zw. dr hab. inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
0/10
Ślósarz Mieczysław dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania
8/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra