Lista Pracowników Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie >>> Wydział Metali Nieżelaznych

Lista Pracowników Wydział Metali Nieżelaznych

wyników 107
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Bania Ewa NUll Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Bednarska Bogusława NUll Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Błaż Ludwik prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
8/10
Bochniak Włodzimierz prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Boczkal Grzegorz dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Boryczko Bożena dr Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
2/10
Buła Dariusz mgr Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Butryn Wiktoria mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Bydałek Adam prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Dąbek Małgorzata NUll Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Dobosz Iwona dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
3/10
Dybiec Henryk prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Dyczkowski Mirosław mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Fitzner Krzysztof prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Galon Franciszek NUll Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Gargul Krzysztof dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
5/10
Gądek Maciej NUll Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Gębarowski Wojciech mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
7/10
Gębski Krzysztof dr Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
8/10
Gibek Władysława NUll Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Grzyb Justyna dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
8/10
Gumowska Wanda dr hab. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
4/10
Hanarz Robert dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
8/10
Handzlik Piotr dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
9/10
Jabłoński Michał dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
7/10
Jakubowska Ewelina mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Janas Bronisława mgr Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Jarosz Piotr dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Jendrzejczyk-Handzlik Dominika dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Kadula Danuta NUll Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Karwan-Baczewska Joanna dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Kawecki Artur dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
7/10
Kiesiewicz Grzegorz dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
9/10
Klimek Bożena mgr Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Knych Tadeusz prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
8/10
Konopczak Renata NUll Wydział Metali Nieżelaznych Dziekanat
0/10
Kopacz Sebastian dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Kowalik Remigiusz dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Kucharski Marian prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Kula Anna dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
7/10
Kustowski Leszek mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Kwaśniewski Paweł dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Lenda Regina NUll Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Leszczyńska-Madej Beata dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
9/10
Leśniak Dariusz dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Libura Wojciech prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Luty-Błocho Magdalena dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
8/10
Lenda Regina NUll Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Leszczyńska-Madej Beata dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Leśniak Dariusz dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Libura Wojciech prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Luty-Błocho Magdalena dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
8/10
Małecki Stanisław dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Mamala Andrzej prof. nadzw. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
9/10
Miga Bożena mgr Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Mikułowski Borys prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Mirski Andrzej dr Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
9/10
Mroczkowski Marcin dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Muzykiewicz Wacław dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Nejman Ilona dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Nowak Magdalena NUll Wydział Metali Nieżelaznych
0/10
Nowosielski Maciej mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Onderka Bogusław dr hab. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Osika Jan dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Ostachowski Paweł dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Osuch Piotr dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Pacławski Krzysztof dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
8/10
Pająk Bogusław inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Palimąka Piotr dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
9/10
Pałka Paweł dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Perek-Nowak Małgorzata dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Pieła Krzysztof dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Pietrzyk Stanisław prof. nadzw. dr hab. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Piwowarczyk Jan inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Piwowarska-Uliasz Marzena dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Pociecha Daniel dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
9/10
Podborska Agnieszka dr Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Polkowska Adelajda dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Pycia Kamil NUll Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Rękas Artur dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Rękas Małgorzata mgr Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Richert Jan prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
2/10
Richert Maria prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Rudnik Ewa dr hab. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
4/10
Sajdak Wojciech mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
10/10
Smoter Zofia NUll Wydział Metali Nieżelaznych Dziekanat
0/10
Smyrak Beata dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
9/10
Sokół Agata mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Dziekanat
0/10
Stańkowska Danuta NUll Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
5/10
Starmach Ewelina mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Stępień Michał dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Strnad Maria NUll Wydział Metali Nieżelaznych Dziekanat
0/10
Sułkowski Bartosz dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Suśniak Magdalena mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Szczerba Marek prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
2/10
Tolios Dorota mgr Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Trela Jan NUll Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Trzesińska Renata mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych
0/10
Uliasz Piotr dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Walkowicz Monika dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
5/10
Włoch Grzegorz dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
7/10
Wojnicki Marek dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
0/10
Woźnicki Antoni dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Wzorek Łukasz dr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Zasadziński Józef prof. dr hab. inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
0/10
Zawadzka Paulina mgr inż. Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
8/10
Ziomek Marian NUll Wydział Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra