Lista Pracowników Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Lista Pracowników Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

wyników 3442
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Anczyk Lech dr Wydział Matematyki Stosowanej Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych
2/10
Andruchowycz Aleksandra mgr inż. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Andrusikiewicz Mariola mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Andrusikiewicz Wacław dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
7/10
Antkiewicz Barbara NUll Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Antoszewski Marcin mgr Basen AGH Zespół Ratowników
0/10
Apostoł Marcin dr inż. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów
7/10
Armatys Paweł dr inż. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
8/10
Arodź Tomasz dr inż. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Informatyki
0/10
Artymiuk Jan dr inż. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
10/10
Augustyn Grzegorz dr inż. Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania
9/10
Augustyn Stanisław NUll Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Chemii Analitycznej
0/10
Augustyn-Pieniążek Joanna dr inż. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
6/10
Augustynek Andrzej dr Wydział Humanistyczny Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej
10/10
Augustynek Andrzej dr inż. Wydział Zarządzania Katedra Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych
6/10
Augustyniak Ewa dr Wydział Humanistyczny Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej
0/10
Augustyniak Piotr prof. dr hab. inż. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej
6/10
Bachniak Daniel mgr inż. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania
6/10
Bąchorek Wojciech dr inż. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
0/10
Bacz Andrzej inż. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH Zespół Współpracy Europejskiej
0/10
Baczmański Andrzej prof. dr hab. inż. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
8/10
Badura Sławomir dr inż. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji
7/10
Bahranowski Krzysztof prof. dr hab. inż. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
9/10
Bajda Tomasz dr hab. inż. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
0/10
Bąk Marta prof. nadzw. dr hab. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
9/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra