Lista Pracowników Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Lista Pracowników Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

wyników 3437
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Aleksander-Kwaterczak Urszula dr hab. inż. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Ochrony Środowiska
6/10
Aleksandrowicz Katarzyna mgr Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
0/10
Alexandrowicz Witold Paweł prof. dr hab. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
7/10
Ambrozik Zofia NUll Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Ambroziński Łukasz mgr inż. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Robotyki i Mechatroniki
0/10
Anczyk Lech dr Wydział Matematyki Stosowanej Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych
0/10
Andruchowycz Aleksandra mgr inż. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Andrusikiewicz Mariola mgr Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
0/10
Andrusikiewicz Wacław dr inż. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego
7/10
Antkiewicz Barbara NUll Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Biuro Administracyjne Wydziału
0/10
Antoszewski Marcin mgr Basen AGH Zespół Ratowników
0/10
Apostoł Marcin dr inż. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów
0/10
Armatys Paweł dr inż. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
0/10
Arodź Tomasz dr inż. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Informatyki
0/10
Artymiuk Jan dr inż. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
0/10
Augustyn Grzegorz dr inż. Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania
0/10
Augustyn Stanisław NUll Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Chemii Analitycznej
0/10
Augustynek Andrzej dr Wydział Humanistyczny Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej
10/10
Augustynek Andrzej dr inż. Wydział Zarządzania Katedra Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych
0/10
Augustyniak Ewa dr Wydział Humanistyczny Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra
homepage counterсчетчик сайта