Lista Pracowników Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości

Lista Pracowników Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości

wyników 129
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Adamiak Barbara mgr Studium Języków Obcych -
0/10
Aleksiejczuk Ałła dr Instytut Medyczny -
0/10
Bagińska Anna mgr inż. Instytut Przedsiębiorczości -
0/10
Bandach Małgorzata mgr Instytut Społeczno - Humanistyczny -
0/10
Białokoz-Kalinowska Irena dr Instytut Medyczny -
0/10
Biller Elżbieta dr hab. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Bilska Maria dr Instytut Wychowania Fizycznego -
0/10
Boryszewska Jolanta dr Instytut Społeczno - Humanistyczny -
0/10
Brojek Anna dr Instytut Wychowania Fizycznego -
0/10
Błachnio-Zabielska Agnieszka dr hab. Instytut Medyczny -
0/10
Charmas Robert dr hab. prof. PWSIiP -
0/10
Chilińska Joanna dr Instytut Medyczny -
0/10
Chojnowska Sylwia dr Instytut Medyczny -
0/10
Chrzanowski Mariusz mgr Instytut Przedsiębiorczości -
0/10
Cieśliński Igor dr Instytut Wychowania Fizycznego -
0/10
Dakowicz Agnieszka dr Instytut Medyczny -
0/10
Dardziński Leszek mgr inż. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży -
0/10
Dzięcioł-Anikiej Zofia dr Instytut Medyczny -
0/10
Długołęcka Barbara dr Instytut Wychowania Fizycznego -
10/10
Forfa Magdalena dr Instytut Przedsiębiorczości -
0/10
Galanek Marta mgr Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży -
0/10
Gawrysiak Marek dr hab. prof. PWSIiP -
0/10
Góralczyk Małgorzata mgr Instytut Medyczny -
0/10
Górski Jan prof. dr hab. Instytut Medyczny -
0/10
Gołębiewska Agata dr Instytut Medyczny -
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra