Lista Pracowników Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości >>> Instytut Technologii Żywności i Gastronomii

Lista Pracowników Instytut Technologii Żywności i Gastronomii

wyników 10
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Biller Elżbieta dr hab. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Haber Tadeusz prof. dr hab. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Karpiński Piotr lek. wet. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Niesteruk Roman dr Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Obiedziński Mieczysław prof. dr hab. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Sienkiewicz Jolanta dr Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Siwek Adam mgr inż. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Stachelska Milena dr Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Świsłocka Renata dr hab. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Waszkiewicz-Robak Bożena prof. dr hab. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra