Lista Pracowników Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości

Lista Pracowników Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości

wyników 129
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Grabowiecki Jerzy dr hab. prof. PWSIiP -
0/10
Gradkowska Anna mgr Instytut Medyczny -
0/10
Grzeszczuk Piotr prof. dr hab. Instytut Informatyki i Automatyki -
0/10
Haber Tadeusz prof. dr hab. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Humeńczuk Marek mgr inż. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży -
0/10
Jankowiak Barbara dr Instytut Medyczny -
0/10
Jankowska Beata mgr Instytut Medyczny -
0/10
Jaskuła-Korporowicz Sylwia dr Instytut Społeczno - Humanistyczny -
0/10
Jaszczuk Janusz dr Instytut Wychowania Fizycznego -
0/10
Jordan Andrzej prof. dr hab. Instytut Informatyki i Automatyki -
0/10
Jóźwik Michał prof. dr hab. Instytut Medyczny -
0/10
Kamionowski Jerzy dr hab. prof. PWSIiP -
0/10
Karpiński Piotr lek. wet. Instytut Technologii Żywności i Gastronomii -
0/10
Kita Jacek dr Instytut Medyczny -
0/10
Klimaszewska Krystyna dr Instytut Medyczny -
0/10
Konopka Ewa dr Instytut Społeczno - Humanistyczny -
0/10
Korneta Andrzej dr Instytut Informatyki i Automatyki -
0/10
Korneta Wojciech dr hab. prof. PWSIiP -
0/10
Kotowski Jan mgr Instytut Wychowania Fizycznego -
0/10
Kotowski Romuald dr hab. prof. PWSIiP -
0/10
Kowalewska Beata dr Instytut Medyczny -
0/10
Kowalewski Tadeusz dr Instytut Społeczno - Humanistyczny -
0/10
Kozikowska Agnieszka mgr Kwestor -
0/10
Kruk Marek dr Instytut Przedsiębiorczości -
0/10
Krynicki Romuald dr Instytut Medyczny -
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra