Lista Pracowników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lista Pracowników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wyników 3202
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Abbas Adnan prof. zw. dr hab. Wydział Neofilologii Zakład Arabistyki i Islamistyki
0/10
Abdalla Michael prof. UAM dr hab. Wydział Neofilologii Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą
0/10
Abkowicz Mariola mgr Wydział Neofilologii Katedra Studiów Azjatyckich
0/10
Abuzarowa Marta dr Wydział Neofilologii Zakład Ukrainistyki
0/10
Adamczak Robert dr Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Zakład Edukacji Muzycznej
0/10
Adamczak Marcin dr Wydział Nauk Społecznych Zakład Badań nad Kulturą Artystyczną
0/10
Adamczak Magdalena dr Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Dydaktyki Matematyki
0/10
Adamczak-Krysztofowicz Sylwia prof. UAM dr hab. Wydział Neofilologii Zakład Glottopedagogiki Interkulturowej
0/10
Adamczyk Elżbieta dr Wydział Anglistyki Zakład Języków Starogermańskich
8/10
Adamczyk Katarzyna dr Wydział Nauk Społecznych Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną
0/10
Adamczyk Anita prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Zakład Najnowszej Historii Politycznej
4/10
Adamczyk Wojciech dr Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Zakład Dziennikarstwa
0/10
Adamiec Małgorzata dr Wydział Biologii Zakład Fizjologii Roślin
0/10
Adamska-Sałaciak Arleta prof. zw. dr hab. Wydział Anglistyki Zakład Leksykografii i Leksykologii
7/10
Adamski Zbigniew dr hab. Wydział Biologii Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt
0/10
Agnieszka Maria prof. zw. dr hab. Wydział Biologii Zakład Biologii Rozwoju Człowieka
0/10
Albiński Tomasz dr Wydział Nauk Społecznych Zakład Logiki i Metodologii Nauk
8/10
Aleksandrzak Magdalena dr Wydział Neofilologii Pracownia Dydaktyki Języka Angielskiego
0/10
Ambrozik Wiesław prof. zw. dr hab. Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Resocjalizacji
0/10
Ambroży Paulina dr hab. Wydział Anglistyki prof. UAM
0/10
Andruszkiewicz Iwetta dr Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej
7/10
Andrzejewska Joanna dr Wydział Neofilologii Pracownia Badań Ludologicznych
0/10
Andrzejewska Krystyna mgr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Andrzejewski Radosław mgr Wydział Neofilologii Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki
0/10
Andrzejewski Bolesław prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra