Lista Pracowników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lista Pracowników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wyników 3198
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Andrzejewski Przemysław dr hab. Wydział Chemii Zakład Technologii Uzdatniania Wody
0/10
Anioła Michalina mgr Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
0/10
Bańczyk Izabela mgr inż. Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
0/10
Barałkiewicz Danuta prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
0/10
Baran Marta mgr inż. Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Organicznej i Bioorganicznej
0/10
Baranowski Jan mgr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Ogólnej i Analitycznej
0/10
Barczyński Piotr prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Związków Heterocyklicznych
0/10
Bartkowiak Grażyna dr inż. Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Bartoszak-Adamska Elżbieta dr hab. Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Bartoszewicz Jarogniew mgr Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Bartoszewicz Małgorzata dr Wydział Chemii Zakład Dydaktyki Chemii
0/10
Bayda Małgorzata dr Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Bączkowska Maria mgr Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii
0/10
Bilska-Markowska Monika dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Organicznej i Bioorganicznej
8/10
Binkowska Iwona dr hab. Wydział Chemii Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
0/10
Biskupska Ewa mgr Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii
0/10
Bregier-Jarzębowska Romualda dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Koordynacyjnej
0/10
Brycki Bogumił prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Mikrobiocydów
0/10
Cegłowski Michał dr Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Celewicz Lech prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Nukleozydów i Nukleotydów
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra
homepage counterсчетчик сайта