Lista Pracowników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu >>> Wydział Chemii

Lista Pracowników Wydział Chemii

wyników 247
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Andrzejewski Przemysław dr hab. Wydział Chemii Zakład Technologii Uzdatniania Wody
0/10
Anioła Michalina mgr Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
0/10
Bańczyk Izabela mgr inż. Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
0/10
Barałkiewicz Danuta prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
0/10
Baran Marta mgr inż. Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Organicznej i Bioorganicznej
0/10
Baranowski Jan mgr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Ogólnej i Analitycznej
0/10
Barczyński Piotr prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Związków Heterocyklicznych
0/10
Bartkowiak Grażyna dr inż. Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Bartoszak-Adamska Elżbieta dr hab. Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Bartoszewicz Jarogniew mgr Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Bartoszewicz Małgorzata dr Wydział Chemii Zakład Dydaktyki Chemii
0/10
Bayda Małgorzata dr Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Bączkowska Maria mgr Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii
0/10
Bilska-Markowska Monika dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Organicznej i Bioorganicznej
8/10
Binkowska Iwona dr hab. Wydział Chemii Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
0/10
Biskupska Ewa mgr Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii
0/10
Bregier-Jarzębowska Romualda dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Koordynacyjnej
0/10
Brycki Bogumił prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Mikrobiocydów
0/10
Cegłowski Michał dr Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Celewicz Lech prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Nukleozydów i Nukleotydów
0/10
Chrzanowska Maria prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Spektrochemii Organicznej
0/10
Cytlak Tomasz dr Wydział Chemii Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
9/10
Czarnecki Paweł mgr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Organicznej i Bioorganicznej
0/10
Darul Jolanta dr Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
0/10
Dąbrowska Agata dr hab. Wydział Chemii Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
0/10
Decyk Piotr dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Technologii Chemicznej i Badań Materiałów
0/10
Dembska Anna dr Wydział Chemii Pracownia Chemii Bioanalitycznej
0/10
Dobak-Sroka Iwona dr Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
0/10
Dolna Jagoda mgr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Ogólnej i Analitycznej
0/10
Drożdżal Paweł dr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Dudziec Beata dr Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Dutkiewicz Grzegorz mgr Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Dziubek Kamil dr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Eitner Krystian dr Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej
0/10
Feliczak-Guzik Agnieszka dr Wydział Chemii Pracownia Chemii Stosowanej
0/10
Fijołek Lilla dr Wydział Chemii Zakład Technologii Uzdatniania Wody
0/10
Filipiak Piotr dr Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Frankowski Marcin prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Analizy Wody i Gruntów
0/10
Frański Rafał dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Frąckowiak Ewelina mgr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Gajewy Jadwiga dr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Gałęzowski Włodzimierz dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Bioanalitycznej
0/10
Gawroński Jacek prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Gąsowska Anna prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Koordynacyjnej
0/10
Gdaniec Maria prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Gierczyk Błażej dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Giersig Michał prof. dr hab. Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Gilski Mirosław dr Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Głuszyńska Agata dr Wydział Chemii Pracownia Chemii Bioanalitycznej
0/10
Golczak Anna dr Wydział Chemii Pracownia Fotochemii Stosowanej
0/10
Golczak Sebastian dr Wydział Chemii Pracownia Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii
0/10
Gościańska Joanna dr Wydział Chemii Pracownia Chemii Stosowanej
2/10
Górniak Rafał dr inż. Wydział Chemii Zakład Chemii Fizycznej
0/10
Grajewska Agnieszka dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Organicznej i Bioorganicznej
0/10
Grajewski Jakub dr Wydział Chemii Zakład Stereochemii Organicznej
8/10
Greser Jarosław dr Wydział Chemii Wydział Chemii
10/10
Grześkiewicz Anita dr Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Grzyb Tomasz dr Wydział Chemii Zakład Ziem Rzadkich
0/10
Gulaczyk Iwona dr Wydział Chemii Zakład Chemii Teoretycznej
0/10
Gulińska Hanna prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Dydaktyki Chemii
0/10
Guliński Jacek prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Guzowska Małgorzata mgr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Ogólnej i Analitycznej
0/10
Hanć Anetta dr Wydział Chemii Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
0/10
Held Agnieszka dr Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej
0/10
Hildebrandt Beata mgr Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii
0/10
Hnatejko Zbigniew dr hab. Wydział Chemii Zakład Ziem Rzadkich
8/10
Hoffmann Marcin prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Kwantowej
9/10
Hreczycho Grzegorz dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
10/10
Huczyński Adam prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Bioorganicznej
8/10
Insińska-Rak Małgorzata dr Wydział Chemii Pracownia Fotochemii Stosowanej
0/10
Iwanek Waldemar prof. dr hab. Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Jagodziński Piotr dr Wydział Chemii Zakład Dydaktyki Chemii
0/10
Jakubowska-Kozik Anna dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Fizycznej
0/10
Janiak Agnieszka dr Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Janiszewska Ewa dr Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej
0/10
Jankowska Aldona dr Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej
0/10
Jankowska-Wajda Magdalena dr Wydział Chemii Pracownia Chemii i Technologii Polimerów Nieorganicznych
8/10
Jasiewicz Beata prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Związków Heterocyklicznych
8/10
Jaskólski Mariusz prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Jastrząb Renata prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Koordynacyjnej
0/10
Józkowiak Julia mgr Wydział Chemii Zakład Fotochemii i Spektroskopii
0/10
Juskowiak Bernard prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Bioanalitycznej
0/10
Juszczak Anna dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej
5/10
Kacprzak Karol dr hab. Wydział Chemii Zakład Stereochemii Organicznej
0/10
Kaczmarek Małgorzata dr hab. Wydział Chemii Zakład Ziem Rzadkich
0/10
Kaczmarek Małgorzata dr Wydział Chemii Zakład Chemii Koordynacyjnej
2/10
Karasiewicz Joanna dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej
0/10
Karwatka Piotr mgr Wydział Chemii Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
0/10
Kasprzak-Sałamaszek Katarzyna mgr inż. Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Katrusiak Andrzej prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
0/10
Kaźmierczak Marcin dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Organicznej i Bioorganicznej
10/10
Kaźmierczak Michał dr Wydział Chemii Zakład Chemii Fizycznej
0/10
Kirszensztejn Piotr prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Koordynacyjnej
8/10
Kłos Jacek dr Wydział Chemii Zakład Chemii Fizycznej
0/10
Koenig Hanna mgr inż. Wydział Chemii Pracownia Chemii Mikrobiocydów
0/10
Komasa Anna dr Wydział Chemii Pracownia Chemii Związków Heterocyklicznych
0/10
Komasa Jacek prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Kwantowej
0/10
Komorowicz Izabela dr Wydział Chemii Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
0/10
Konowalczyk Małgorzata mgr Wydział Chemii Biblioteka Wydziału Chemii
0/10
Koput Jacek prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Fotochemii i Spektroskopii
0/10
Koroniak Henryk prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
0/10
Koroniak-Szejn Katarzyna dr Wydział Chemii Pracownia Chemii Nukleozydów i Nukleotydów
0/10
Korzański Artur mgr Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Kosman Joanna dr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Kowalak Stanisław prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej
0/10
Kowalczyk Iwona dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Mikrobiocydów
0/10
Kowalczykowska Teresa mgr Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
10/10
Kowalska-Kuś Jolanta dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Fizycznej i Teoretycznej
0/10
Kowalski Artur dr Wydział Chemii Zakład Analizy Wody i Gruntów
0/10
Kownacki Ireneusz dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
8/10
Kozik Tomasz dr Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
0/10
Kozłowski Mieczysław prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej
0/10
Krawczak Małgorzata mgr Wydział Chemii Biblioteka Wydziału Chemii
0/10
Krawczyk Alina dr Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
0/10
Kręglewski Marek prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Teoretycznej
0/10
Krystkowiak Ewa dr Wydział Chemii Zakład Fotochemii i Spektroskopii
0/10
Krzyśko Grzegorz dr Wydział Chemii Zakład Dydaktyki Chemii
0/10
Krzywda Szymon dr Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Kubicki Maciej prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Kurczewska Joanna dr Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Kurek Joanna dr Wydział Chemii Pracownia Chemii Związków Heterocyklicznych
0/10
Kurzajak Agnieszka mgr inż. Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii
0/10
Kurzyca Iwona dr Wydział Chemii Zakład Analizy Wody i Gruntów
0/10
Kwit Marcin prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Stereochemii Organicznej
0/10
Lamperski Stanisław prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Fizycznej
0/10
Langer Jerzy prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Pracownia Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii
0/10
Lewandowska-Andrałojć Anna dr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Lipiński Robert lic. Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Lis Stefan prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Ziem Rzadkich
0/10
Ludwiczak Monika dr Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Łaniecki Marek prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Kinetyki i Katalizy
0/10
Łęska Bogusława prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Łodyga Wiesław dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Fizycznej i Teoretycznej
0/10
Łowicki Daniel dr Wydział Chemii Zakład Stereochemii Organicznej
9/10
Łuczak Teresa prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Maciejewski Andrzej prof. dr hab. Wydział Chemii Zakład Fotochemii i Spektroskopii
0/10
Maciejewski Hieronim prof. dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
9/10
Majchrzak Mariusz dr Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Makarewicz Jan prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Teoretycznej
0/10
Malaika Anna dr Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej
0/10
Marciniak Bronisław prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Markiewicz Barbara dr Wydział Chemii Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków
0/10
Mielcarek Aleksandra mgr Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
0/10
Milecki Jan prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Spektrochemii Organicznej
9/10
Molski Andrzej prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Fizycznej
0/10
Molski Marcin prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Teoretycznej
0/10
Nawrocki Jacek prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Technologii Uzdatniania Wody
0/10
Niedzielski Przemysław prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej
0/10
Nowak Iwona dr Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej
0/10
Nowak Izabela prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Stosowanej
0/10
Nowak-Karnowska Joanna dr Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Nowakowska Zdzisława dr Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
0/10
Nowicki Piotr dr Wydział Chemii Pracownia Chemii Stosowanej
0/10
Nowicki Waldemar prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Fizycznej
10/10
Nowicki Waldemar dr Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
8/10
Olejniczak Anna dr Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
0/10
Olejnik Anna dr Wydział Chemii Pracownia Chemii Stosowanej
0/10
Pankiewicz Radosław dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Patroniak Violetta prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Bionieorganicznej
9/10
Pawluć Piotr prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Pędziński Tomasz dr Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Piasecka Monika dr Wydział Chemii Zakład Chemii Bioorganicznej
0/10
Pietraszuk Cezary prof. dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Pietrowski Mariusz dr hab. Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej
0/10
Pietrzak Robert prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Pracownia Chemii Stosowanej
0/10
Piotrowicz Hanna mgr inż. Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
0/10
Piskuła Zbigniew dr Wydział Chemii Zakład Chemii Koordynacyjnej
0/10
Piszora Paweł prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
9/10
Pluskota-Karwatka Donata prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
0/10
Podsiadło Marcin dr Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
9/10
Pogodzińska-Kruczek Grażyna mgr inż. Wydział Chemii Zakład Chemii Koordynacyjnej
0/10
Pospieszna-Markiewicz Izabela dr Wydział Chemii Zakład Chemii Bionieorganicznej
0/10
Pospieszny Tomasz dr Wydział Chemii Pracownia Chemii Mikrobiocydów
7/10
Prukała Dorota dr Wydział Chemii Pracownia Fotochemii Stosowanej
0/10
Prukała Wiesław prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Prusinowska Natalia dr Wydział Chemii Zakład Stereochemii Organicznej
0/10
Przybylski Piotr prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
8/10
Przybył Anna dr hab. Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Puchalski Mariusz dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Fizycznej i Teoretycznej
0/10
Pyka Jan dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Fizycznej i Teoretycznej
0/10
Pyta Krystian dr Wydział Chemii Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
10/10
Rapp Magdalena dr Wydział Chemii Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
0/10
Ratajczak-Sitarz Małgorzata dr Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
0/10
Rogalski Szymon dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej
0/10
Rosik Katarzyna mgr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej
0/10
Roszak Kinga mgr Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
0/10
Rudowicz Czesław prof. dr hab. Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Rutkowski Jacek dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Organicznej i Bioorganicznej
0/10
Rychlewska Urszula prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Rykowska Iwona dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej
0/10
Schroeder Grzegorz prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Schulmann Anna mgr Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Seifert Krystyna dr Wydział Chemii Zakład Kinetyki i Katalizy
0/10
Siatkowska Danuta mgr Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
0/10
Sikorski Marek prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Pracownia Fotochemii Stosowanej
0/10
Siodła Tomasz dr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Skalski Bohdan prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Skiera Iwona dr Wydział Chemii Zakład Chemii Bioorganicznej
0/10
Skołuda Piotr prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Fizycznej
0/10
Skowronek Paweł dr hab. Wydział Chemii Zakład Stereochemii Organicznej
0/10
Skrobańska Monika dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej
0/10
Sobczak Izabela dr hab. Wydział Chemii Zakład Katalizy Heterogenicznej
0/10
Sobczyński Tadeusz dr hab. inż. Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej
0/10
Stanek Jerzy dr Wydział Chemii Zespół ds. Zaplecza Technicznego
0/10
Staninski Krzysztof dr hab. Wydział Chemii Zakład Ziem Rzadkich
0/10
Stawicka Katarzyna dr Wydział Chemii Zakład Katalizy Heterogenicznej
0/10
Stefankiewicz Artur dr hab. Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Stefański Tomasz dr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Stodolny Mikołaj dr Wydział Chemii Zakład Kinetyki i Katalizy
0/10
Stoińska Barbara mgr Wydział Chemii Zakład Chemii Fizycznej
0/10
Szalaty-Bujakowska Aneta dr Wydział Chemii Biblioteka Wydziału Chemii
0/10
Szczeszak Agata dr Wydział Chemii Zakład Ziem Rzadkich
0/10
Szubarga Katarzyna mgr Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii
0/10
Szubert Karol dr Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Szudkowska-Frątczak Justyna dr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Szulc-Jabłońska Paulina mgr Wydział Chemii Zakład Chemii Teoretycznej
0/10
Szwajca Anna dr hab. Wydział Chemii Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
0/10
Szymański Arkadiusz dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej
0/10
Śmiglak Marcin dr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Świetlik Joanna dr Wydział Chemii Zakład Technologii Uzdatniania Wody
0/10
Taborska Iwona dr Wydział Chemii Biblioteka Wydziału Chemii
0/10
Taras-Goślińska Katarzyna dr Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Thiel-Pawlicka Halina mgr Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
0/10
Tolińska Agnieszka dr Wydział Chemii Zakład Chemii Koordynacyjnej
0/10
Tomska-Foralewska Iwona dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Technologii Chemicznej i Badań Materiałów
9/10
Trejda Maciej dr hab. Wydział Chemii Zakład Katalizy Heterogenicznej
0/10
Urbaniak Włodzimierz prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej
8/10
Walczak Ewa mgr inż. Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii
0/10
Waligórska Marta dr Wydział Chemii Zakład Chemii Fizycznej
0/10
Walkowiak-Kulikowska Justyna dr Wydział Chemii Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
0/10
Wałęsa-Chorab Monika dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej
8/10
Warżajtis Beata dr Wydział Chemii Zakład Krystalografii
0/10
Wasiak Wiesław prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej
0/10
Wawrzyniak Rafał dr hab. Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej
0/10
Wawrzyńczak Agata dr Wydział Chemii Zakład Katalizy Heterogenicznej
0/10
Wenska Grażyna prof. UAM dr hab. Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Weręża Grażyna mgr Wydział Chemii Dziekanat Wydziału Chemii
0/10
Wojtaszek-Gurdak Anna dr Wydział Chemii Zespół Dydaktyczny Technologii Chemicznej i Badań Materiałów
0/10
Wolski Robert dr Wydział Chemii Zakład Dydaktyki Chemii
0/10
Wójcik Aleksandra dr Wydział Chemii Zakład Fizyki Chemicznej
0/10
Wójtowicz-Rajchel Hanna dr hab. Wydział Chemii Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych
0/10
Wyrzykiewicz Bożena mgr Wydział Chemii Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej
0/10
Zalas Maciej dr Wydział Chemii Zakład Chemii Supramolekularnej
0/10
Zieliński Michał dr hab. Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej
0/10
Zioła-Frankowska Anetta dr Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej
0/10
Ziółek Maria prof. zw. dr hab. Wydział Chemii Zakład Katalizy Heterogenicznej
0/10
Żak Patrycja dr Wydział Chemii Zakład Chemii Metaloorganicznej
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra