Lista Pracowników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu >>> Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Lista Pracowników Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

wyników 250
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Antczak-Górka Barbara dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
10/10
Apolinarska Karina dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Paleontologii i Stratygrafii
0/10
Baczyńska Alicja mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
0/10
Bajerski Artur dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
10/10
Banaszak Dorota mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
7/10
Bartkowiak Ewa mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Bartkowiak Marta mgr inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Paleontologii i Stratygrafii
0/10
Bednorz Ewa prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Klimatologii
10/10
Bełka Zdzisław prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Biogeografii i Paleoekologii
0/10
Berkowski Błażej prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Paleontologii i Stratygrafii
0/10
Biernacka Julita dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Bobel Anna mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geologii
0/10
Bogacka Emilia dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
9/10
Borkowski Grzegorz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
10/10
Borysiak Janina prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Bronikowska Małgorzata mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Bródka Sylwia dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
5/10
Buchwał Agata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Badań Kriosfery
0/10
Bul Radosław dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej
10/10
Cellmer Agnieszka mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Cepa Anna mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Chlachula Jiri prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
0/10
Choiński Janusz prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
0/10
Churski Paweł prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Analizy Regionalnej
8/10
Chwieduk Edward prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Paleontologii i Stratygrafii
0/10
Cichoń Małgorzata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydziałowa Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej
5/10
Cierniak Adrian mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Ekonometrii Przestrzennej
0/10
Cierniewski Jerzy prof. zw. dr hab. inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb
0/10
Ciesielska Magdalena mgr inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Ciesiółka Przemysław dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
9/10
Czaja Danuta mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Czernecki Bartosz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Klimatologii
0/10
Czerniawska Jolanta dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
9/10
Dmowska Anna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geoekologii
0/10
Dolata Michał dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Analizy Regionalnej
0/10
Dominiak Joanna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Analizy Regionalnej
0/10
Dragon Krzysztof prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
0/10
Duczmal-Czernikiewicz Agata prof. UAM dr hab. inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Dyba Wojciech dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
10/10
Ewertowski Marek dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
0/10
Ewertowski Wojciech mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Zachowań Przestrzennych Człowieka
0/10
Fagiewicz Katarzyna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Faryś Michał dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Fedorowski Jerzy prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Fiałkiewicz-Kozieł Barbara dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Biogeografii i Paleoekologii
0/10
Forycka-Ławniczak Hanna mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Klimatologii
0/10
Gadziński Jędrzej dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
9/10
Gałka Mariusz prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Biogeografii i Paleoekologii
0/10
Godek Aleksandra mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
0/10
Górski Józef prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
0/10
Graf Renata prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
10/10
Grobelna Romana mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Grobelny Ryszard mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Planowania Przestrzennego
6/10
Gruszka Beata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Paleontologii i Stratygrafii
0/10
Gudowicz Joanna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geoekologii
0/10
Halik Łukasz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Kartografii i Geomatyki
0/10
Hauke Jan prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Analizy Regionalnej
0/10
Hermanowski Piotr dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
0/10
Herodowicz Tomasz mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Analizy Regionalnej
0/10
Hildebrandt-Radke Iwona prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
10/10
Hoffmann Robert mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi
0/10
Issmer Katarzyna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
0/10
Jagodziński Robert dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Jakubowicz Michał dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Biogeografii i Paleoekologii
0/10
Janczak-Kostecka Beata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
0/10
Jankowiak Grzegorz mgr inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Pracownia Komputerowa WNGiG
0/10
Jankowiak Michał mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geologii
0/10
Jaroszewska Emilia mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
0/10
Jasiewicz Jarosław dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
0/10
Jaworska Joanna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Jefimowicz Hanka mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi
0/10
Kacprzak Ewa dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi
0/10
Kaczmarek Paweł mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geologii
0/10
Kaczmarek Tomasz prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej
0/10
Kaczmarek Urszula dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi
0/10
Kalbarczyk Eliza prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Ekonometrii Przestrzennej
0/10
Kapeluk-Ptak Małgorzata mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Kasprzak Leszek prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
10/10
Kasprzak Zofia mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Kasztelan Dariusz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
0/10
Kawińska Maria mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
0/10
Kaźmierowski Cezary dr inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb
0/10
Kicińska Ditta dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Kijowski Andrzej dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Kinder Małgorzata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Biogeografii i Paleoekologii
0/10
Klebba Ewa dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
2/10
Kolendowicz Leszek prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Klimatologii
0/10
Kołaczek Piotr dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Biogeografii i Paleoekologii
0/10
Kołodziejczak Anna prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi
0/10
Kołsut Bartłomiej dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
0/10
Konecka-Szydłowska Barbara dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Analizy Regionalnej
0/10
Kossowski Tomasz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Ekonometrii Przestrzennej
0/10
Kostecki Robert dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
0/10
Kostrzewski Andrzej prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
3/10
Koszela Stanisław dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
1/10
Kotus Jacek prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Zachowań Przestrzennych Człowieka
9/10
Kowal-Linka Monika dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Kowalewski Grzegorz prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Biogeografii i Paleoekologii
0/10
Kowalewski Wojciech dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geoekologii
9/10
Krawczyk Piotr mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydziałowe Archiwum Kartograficzne
0/10
Królewicz Sławomir dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb
0/10
Kruszyk Robert dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geoekologii
0/10
Kubacka Marta dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Ekologii Krajobrazu
0/10
Kubiak Jarosław dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Kubiak Michał mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Kudłak Robert dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
8/10
Kulczyńska Katarzyna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
0/10
Kuźniak Joanna mgr inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Lamentowicz Mariusz prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Biogeografii i Paleoekologii
0/10
Langner Anna lic. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Środowiskowej
0/10
Lechowska Ewa dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Planowania Przestrzennego
0/10
Lemański Rafał mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
0/10
Lewińska Karolina dr inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gleboznawstwa i Teledetekcji Gleb
0/10
Lipka Ewelina dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
0/10
Liszkowska Ewa dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
0/10
Lorek Dariusz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Kartografii i Geomatyki
0/10
Lorek Katarzyna mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Lorenc Stanisław prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Ławniczak Radzym dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Łodyga Beata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej
0/10
Łowicki Damian dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Macias Andrzej prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Ekologii Krajobrazu
0/10
Maćkiewicz Barbara dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi
0/10
Maćkowiak Henryk dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
0/10
Major Maciej prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
0/10
Makohonienko Mirosław prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
10/10
Makowska Marlena mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geoekologii
0/10
Malinowska-Limanówka Mirosława mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
0/10
Małaszkiewicz Anna mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Małecki Jakub dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Badań Kriosfery
0/10
Marciniak Adam dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
0/10
Marciniak Marek prof. zw. dr hab. inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
0/10
Marcisz Katarzyna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Markuszewska Iwona dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Matuszewska Dorota dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
0/10
Matykowski Roman prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
0/10
Mazurek Małgorzata prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geoekologii
0/10
Mądry Cezary dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
3/10
Medyńska-Gulij Beata prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Kartografii i Geomatyki
0/10
Męczyński Michał dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
0/10
Michalska Danuta dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Michniewicz Jacek prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
10/10
Mierzejewska Lidia prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Planowania Przestrzennego
0/10
Mikuła Łukasz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej
0/10
Milecka Krystyna prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Biogeografii i Paleoekologii
0/10
Mitręga Marta mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geologii
0/10
Mizgajski Andrzej prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Młynarczyk Zygmunt prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
0/10
Modrzewski Bogusz dr inż. arch. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Planowania Przestrzennego
0/10
Motek Paweł dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
0/10
Mrozek-Wysocka Małgorzata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Muszyńska Jadwiga mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Muszyński Andrzej prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Nowak Monika dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Okońska Monika dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
10/10
M. Paweł dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
0/10
Paluszkiewicz Renata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Badań Kriosfery
0/10
Paluszkiewicz Ryszard dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Badań Kriosfery
9/10
Pawłowska Kamilla dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Paleontologii i Stratygrafii
0/10
Pawłowski Dominik dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Paleontologii i Stratygrafii
0/10
Perdał Robert dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Analizy Regionalnej
0/10
Pernak Aleksandra mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Piekarczyk Jan prof. UAM dr hab. inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Kartografii i Geomatyki
0/10
Piotrowska Iwona prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydziałowa Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej
0/10
Piotrowski Krzysztof dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
9/10
Pisarska-Jamroży Małgorzata prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Środowiskowej
0/10
Pleskot Krzysztof mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Płowucha Marta mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Polna Małgorzata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi
0/10
Poniży Lidia dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Pospieszna Barbara dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
0/10
Potocka Ilona dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
0/10
Półrolniczak Marek dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Klimatologii
0/10
Przybylska Anna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
0/10
Ptak Mariusz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
0/10
Rachlewicz Grzegorz prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Badań Kriosfery
0/10
Radaszewski Robert dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
0/10
Radzimski Adam dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Ekonometrii Przestrzennej
0/10
Rakowicz Matylda mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
0/10
Rasała Marek dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
0/10
Ratajczak Rafał dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Ratajczak Waldemar prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Ekonometrii Przestrzennej
7/10
Ratajczak-Szczerba Magdalena dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
0/10
Redlińska-Marczyńska Aleksandra dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Remisz Wojciech mgr inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
0/10
Rogowski Mateusz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
9/10
Rosik Wojciech mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Rosół Paweł mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Pracownia Komputerowa WNGiG
0/10
Rossa Maciej mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geoekologii
0/10
Rotnicka Joanna prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Rzeszewski Michał dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
0/10
Rzodkiewicz Monika dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
0/10
Samołyk Mariusz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
0/10
Siepak Marcin dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód
0/10
Siniecka Anna mgr inż. arch. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej
0/10
Siwiec Joanna mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Skiba Katarzyna mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Pracownia Centrum Edukac. Ochrony Środ. i Zrównoważ. Rozwoju
0/10
Skoczylas Janusz prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Skolasińska Katarzyna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Słowik Marcin prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
0/10
Sobkowiak Leszek dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
8/10
Stach Alfred prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geoekologii
0/10
Stachowiak Krzysztof dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
0/10
Staszewska Sylwia prof. UAM dr hab. inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Planowania Przestrzennego
9/10
Stawikowski Wojciech dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Sternal Beata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Stępniewska Małgorzata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
10/10
Stępska Wanda mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Stokłosińska Daria dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej
0/10
Stryjakiewicz Tadeusz prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej
0/10
Szadziński Stanisław dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Szałapieta Włodzimierz mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Szałata-Żukow Olga mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Szczepaniak Małgorzata dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej
0/10
Szczepańska Magdalena dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi
9/10
Maria Anna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
0/10
Szczuciński Witold prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Mineralogii i Petrologii
0/10
Szpikowski Józef prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
0/10
Szuman-Kalita Izabela dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
0/10
Szyga-Pluta Katarzyna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Klimatologii
0/10
Szymura Przemysław mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
0/10
Święcicki Klaudiusz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
7/10
Tobolska Anna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
0/10
Tomczyk Aleksandra dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
0/10
Tritt Remigiusz mgr inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
0/10
Tylkowski Jacek dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
0/10
Walaszek Marzena dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej
10/10
Walczak-Parus Aleksandra mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Pracownia Laboratorium Izotopowe
0/10
Wdowicka Magdalena dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Planowania Przestrzennego
6/10
Weltrowska Justyna dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Gospodarki Przestrzennej
0/10
Widera Marek prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Środowiskowej
0/10
Wieczorek Monika mgr inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
0/10
Wielebski Łukasz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Kartografii i Geomatyki
0/10
Wierzbicki Jędrzej prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Pracownia Geologii Inżynierskiej i Geotechniki
0/10
Winkler Paulina lic. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geoekologii i Geoinformacji
0/10
Winowski Marcin dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geoekologii
5/10
Włodarski Wojciech dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Środowiskowej
0/10
Wolniewicz Paweł dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Paleontologii i Stratygrafii
0/10
Wolny Filip dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrometrii
0/10
Woszczyk Michał dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu
0/10
Wrzesiński Dariusz prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
9/10
Zajadacz Alina prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
0/10
Zapotoczna Katarzyna mgr inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
0/10
Zboralska Iwona mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Zdebko Joanna mgr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji
0/10
Zieliński Mateusz dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Biogeografii i Paleoekologii
5/10
Zieliński Tomasz prof. zw. dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geologii Środowiskowej
0/10
Zwierzchowska Iwona dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geografii Kompleksowej
0/10
Zwoliński Jacek inż. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
0/10
Zwoliński Zbigniew prof. UAM dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geoekologii
10/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra