Lista Pracowników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lista Pracowników Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

wyników 3202
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Andrzejewski Jan dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego
4/10
Andrzejewski Przemysław dr hab. Wydział Chemii Zakład Technologii Uzdatniania Wody
0/10
Anioła Michalina mgr Wydział Chemii Zakład Chemii Materiałów
0/10
Anna Maria prof. zw. dr hab. Wydział Biologii Zakład Genetyki
0/10
Antczak-Górka Barbara dr hab. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Geomorfologii
10/10
Antkowiak Paweł dr Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu
0/10
Antkowiak Michał dr Wydział Fizyki Zakład Teorii Ciała Stałego
0/10
Antoniewska Anna lic. Wydział Studiów Edukacyjnych Dziekanat Studiów Stacjonarnych Wydziału Studiów Edukacyjnych
0/10
Antoniuk Sylwia dr Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Matematyki Dyskretnej
9/10
Antos-Krzemińska Nina dr Wydział Biologii Zakład Bioenergetyki
0/10
Antowska-Gorączniak Olga mgr Wydział Historyczny Instytut Prahistorii
0/10
Apolinarska Karina dr Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Zakład Paleontologii i Stratygrafii
0/10
Appelt Karolina dr Wydział Nauk Społecznych Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju
0/10
Aptacy Jarosław dr Wydział Neofilologii Zakład Języka Niemieckiego
0/10
Aqtay Gulayhan dr Wydział Neofilologii Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki
0/10
Arasimowicz-Jelonek Magdalena dr hab. Wydział Biologii Zakład Ekofizjologii Roślin
0/10
Arciszewska Katarzyna mgr Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka
0/10
Arciszewski Wojciech mgr Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka
0/10
Arndt Aleksandra dr Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Zakład Latynistyki
1/10
Asperski Piotr mgr Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Pracownia Nauki Języków Obcych
0/10
Awedyk Witosław dr Wydział Neofilologii Zakład Języków Skandynawskich
0/10
B. Igor dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Europejskiego
0/10
Bachan Jolanta dr Wydział Neofilologii Instytut Językoznawstwa
0/10
Bachara Agnieszka mgr Wydział Prawa i Administracji Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
0/10
Bączkiewicz Alina dr hab. Wydział Biologii Zakład Genetyki
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra