Lista Pracowników Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu >>> Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Lista Pracowników Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

wyników 26
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Czarnecki Maciej dr Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
0/10
Gableta Małgorzata prof.dr hab.inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
0/10
Garncarek Zbigniew dr hab.inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny prof. UE
0/10
Grabowska Monika dr Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem
0/10
Haraf Gabriela dr inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Technologii Żywności Pochodz.Zwierzęcego
9/10
Hernes Marcin dr inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Informatyki Ekonomicznej
0/10
Janczar-Smuga Małgorzata dr inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Zakład Mikrobiologii i Biosyntezy
0/10
Jończy Romuald prof.dr hab. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem
0/10
Kociołek-Balawejder Elżbieta dr hab. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny prof. UE
0/10
Kowalska Marianna dr Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Informatyki Ekonomicznej
0/10
Kuźmiński Łukasz dr inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii
0/10
Kwiatkowska-Ciotucha Dorota dr inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii
0/10
Lorenc Jadwiga dr hab.inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny prof. UE
0/10
Misztal Andrzej dr hab. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny prof. UE
0/10
Nowosielski Krzysztof dr Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw
0/10
Olędzki Remigiusz dr Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Biotechnologii Żywności
0/10
Olszańska Anna dr hab.inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny prof. UE
0/10
Olszewska Barbara prof.dr hab.inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
0/10
Pelczarska Aleksandra dr inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Chemii Nieorganicznej
0/10
Pietkiewicz Jerzy prof.dr hab.inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Zakład Mikrobiologii i Biosyntezy
0/10
Piwoni-Krzeszowska Estera dr hab. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
7/10
Stanisławski Janusz dr inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Aparatury i Inżynierii Procesowej
0/10
Urban Marek dr inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Inżynierii Bioprocesowej
0/10
Urbanik Witold dr Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Chemii Nieorganicznej
0/10
Wrzosek Stefan prof.dr hab.inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
0/10
Zawadzki Adam dr inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra