Lista Pracowników Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu >>> Wydział Nauk Ekonomicznych

Lista Pracowników Wydział Nauk Ekonomicznych

wyników 68
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Augustyński Iwo dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polit.Ekonom.i Europejskich Studiów Regionalnych
0/10
Baran Bernadeta dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polit.Ekonom.i Europejskich Studiów Regionalnych
0/10
Bąk-Grabowska Dominika dr inż. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
0/10
Becla Agnieszka dr inż. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
0/10
Biegun Krzysztof dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polit.Ekonom.i Europejskich Studiów Regionalnych
7/10
Borkowska Bożena dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych prof. UE
6/10
Borowiec Jan prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polit.Ekonom.i Europejskich Studiów Regionalnych
5/10
Brol Marcin dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Makroekonomii
9/10
Chumiński Jędrzej dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych prof. UE
8/10
Ciechelska Agnieszka dr inż. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
3/10
Czaja Stanisław prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
9/10
Daszkiewicz Magdalena dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Badań Marketingowych
0/10
Dittmann Paweł prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
0/10
Dokurno Zbigniew dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
8/10
Fiedor Bogusław prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
5/10
Galewski Tomasz dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Matematycznej
7/10
Graczyk Andrzej prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
5/10
Grzesik Katarzyna dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
0/10
Hajduga Piotr dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządow.
0/10
Ignacy Jarosław dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Zarządzania Strategicznego
0/10
Iwankiewicz-Rak Barbara prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Podstaw Marketingu
0/10
Jakubowski Rafał dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
6/10
Kamiński Stanisław dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Socjologii i Polityki Społecznej
7/10
Klimczak Mikołaj dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
7/10
Kociszewski Karol dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych prof. UE
0/10
Korenik Stanisław prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządow.
0/10
Krupowicz Joanna dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
0/10
Kurach Radosław dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Matematycznej
0/10
Kuropka Ireneusz dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych prof. UE
0/10
Kuśmierczyk Paweł dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Matematycznej
8/10
Kuźniar-Żyłka Katarzyna dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Makroekonomii
0/10
Łukaszyński Janusz dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej
0/10
Mazurek-Łopacińska Krystyna prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Badań Marketingowych
0/10
Mempel-Śnieżyk Anna dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządow.
0/10
Miszczak Katarzyna dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządow.
0/10
Moroz Mirosław dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych prof. UE
4/10
Mróz-Gorgoń Barbara dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Podstaw Marketingu
0/10
Natalli Krzysztof mgr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Matematycznej
0/10
Nowosielski Stanisław prof.dr hab.inż. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi
0/10
Nowotarski Bartłomiej dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych prof. UE
0/10
Olipra Łukasz dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polit.Ekonom.i Europejskich Studiów Regionalnych
0/10
Osbert-Pociecha Grażyna prof.dr hab.inż. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
4/10
Pancer-Cybulska Ewa dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych prof. UE
0/10
Pięta-Kanurska Małgorzata dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządow.
0/10
Popiński Krzysztof dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej
0/10
Poradowska Konstancja dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
0/10
Radomska Joanna dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Zarządzania Strategicznego
0/10
Rogowska Małgorzata dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządow.
0/10
Rymarczyk Jerzy prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Makroekonomii
0/10
Rynio Dorota dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządow.
9/10
Sobocińska Magdalena dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Badań Marketingowych
0/10
Sołoducho-Pelc Letycja dr inż. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Zarządzania Strategicznego
0/10
Stawicka Magdalena dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Makroekonomii
8/10
Stelmach Jerzy dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Matematycznej
0/10
Szołek Krzysztof dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządow.
0/10
Szostak Ewa dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polit.Ekonom.i Europejskich Studiów Regionalnych
10/10
Szpulak Aleksandra dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
0/10
Ścibiorska-Kowalczyk Izabela dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
8/10
Towarnicka Halina prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
0/10
Trenkner Małgorzata dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
4/10
Waniowski Paweł dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Badań Marketingowych
0/10
Wasiak-Poniatowski Jędrzej dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi
0/10
Węgrzyn Maria dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Finansów
9/10
Wołczek Przemysław dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Zarządzania Strategicznego
0/10
Wrona Sylwia dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Podstaw Marketingu
0/10
Wrzeszcz-Kamińska Grażyna dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
3/10
Zakrzewska-Półtorak Alicja dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych prof. UE
0/10
Rumianowska Irena dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra