Lista Pracowników Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu >>> Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

Lista Pracowników Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

wyników 90
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Bednarek Piotr dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Bełz Grzegorz dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Biernacki Michał dr inż. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
10/10
Binsztok Aleksander dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Zarządzania Wiedzą
4/10
Borda Marta dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Ubezpieczeń
0/10
Butryn Beata dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Zarządzania Wiedzą
6/10
Bywalec Magdalena dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Bankowości
7/10
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Ćwik Krzysztof dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
0/10
Dąbrowski Tomasz mgr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Studium WF i Sportu - Wrocław
0/10
Dotkuś Waldemar dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Drzewiecki Jakub dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
7/10
Dyczkowska Joanna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Dyczkowski Tomasz dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Garczyński Dariusz dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Bankowości
0/10
Głuszek Ewa dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
0/10
Gola Jan dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Prawa Gospodarczego
7/10
Haromszeki Łukasz dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Zarządzania Kadrami
0/10
Hasik Wojciech dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
0/10
Iwasieczko Beata dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
7/10
Jajuga Krzysztof prof.dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
0/10
Jakubczyc Janina dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Systemów Inteligencji Biznesowej
0/10
Jasiński Zdzisław prof.dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
0/10
Jędrzychowska Anna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Ubezpieczeń
0/10
Kacała Joanna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
0/10
Kaczmarczyk Angelika dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
7/10
Karaszewska Halina mgr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Zespół Języka Polskiego
0/10
Kasperowicz Anna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
0/10
Kaspryszyn Janusz dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Prawa Gospodarczego
0/10
Kaszubkiewicz Małgorzata mgr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Zespół Języków Romańskich
0/10
Kes Zdzisław dr inż. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Klinowski Marcin dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Koczar Joanna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
0/10
Kopertyńska Maria prof.dr hab.inż. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
0/10
Kostyk-Siekierska Katarzyna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
5/10
Kotwica Artur mgr inż. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Systemów Inteligencji Biznesowej
10/10
Kowalak Robert dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Kowalewski Marcin dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Kruk-Ołpiński Marian dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
0/10
Krzos Grzegorz dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
8/10
Kuziak Katarzyna dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Kwiecień Ilona dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Ubezpieczeń
0/10
Lichtarski Janusz dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Luty Zbigniew prof.dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
0/10
Łakomiak Aleksandra dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
0/10
Łosiewicz-Dniestrzańska Ewa dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Bankowości
0/10
Małgorzewicz Grzegorz mgr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Zespół Języka Niemieckiego
0/10
Marak Katarzyna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Prawa Gospodarczego
0/10
Marcinko Anna mgr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Zespół Języka Angielskiego
9/10
Mróz Joanna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
8/10
Niemczyk Jerzy prof.dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Strategii i Metod Zarządzania
0/10
Nieplowicz Maria dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Niesler Gracja dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Systemów Informacyjnych
0/10
Nita Bartłomiej dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Nowak Edward prof.dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Nowak Marta dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Nycz Małgorzata dr hab.inż. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Oleksyk Piotr dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
0/10
Owoc Mieczysław dr hab.inż. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Papla Daniel dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
0/10
Pawlikowski Mirosław mgr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Zespół Języka Rosyjskiego
8/10
Pietrus-Rajman Marianna mgr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Zespół Języka Niemieckiego
0/10
Pietrzyk Radosław dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
6/10
Piontek Krzysztof dr hab.inż. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
0/10
Piotrowska Katarzyna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
0/10
Pondel Maciej dr inż. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Systemów Inteligencji Biznesowej
0/10
Porcenaluk Paweł dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
9/10
Poszwa Michał dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Rokita Paweł dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
0/10
Ronka-Chmielowiec Wanda prof.dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Ubezpieczeń
0/10
Siedlecki Rafał dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
0/10
Stępień Michał dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Prawa Gospodarczego
0/10
Stor Marzena dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Suchocka Janina mgr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Zespół Języka Angielskiego
10/10
Suchodolski Adam dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Zarządzania Kadrami
0/10
Szczepaniak Witold dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
0/10
Szczurowski Tomasz dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Prawa Gospodarczego
0/10
Szumowski Witold dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
0/10
Śliwa Anna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Zespół Języka Angielskiego
0/10
Warzocha Grzegorz dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
0/10
Wawrzynek Łukasz dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
0/10
Wawrzyniak Dariusz dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Wąsowicz Marek dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
0/10
Wierzbic Arkadiusz dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
7/10
Wierzbiński Marcin dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Wiszniowski Edward dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
0/10
Wojtasiak-Terech Agnieszka dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
0/10
Woźniewska Grażyna dr hab.inż. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Zabawa Justyna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Bankowości
0/10
Ziemblicki Bartosz dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Prawa Gospodarczego
9/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra