Lista Pracowników Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Lista Pracowników Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

wyników 246
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Ciechelska Agnieszka dr inż. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
3/10
Ćwik Krzysztof dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
0/10
Czaja Stanisław prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
9/10
Czarnecki Maciej dr Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
0/10
Dąbrowski Tomasz mgr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Studium WF i Sportu - Wrocław
0/10
Daszkiewicz Magdalena dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Badań Marketingowych
0/10
Dittmann Paweł prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
0/10
Dokurno Zbigniew dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
8/10
Domagała Maria mgr Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Zespół Języka Hiszpańskiego JG
0/10
Dotkuś Waldemar dr hab. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów prof. UE
0/10
Drzewiecki Jakub dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
7/10
Dudek Andrzej dr Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki JG
0/10
Dyczkowska Joanna dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Dyczkowski Tomasz dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
0/10
Dziechciarz-Duda Marta dr Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki JG
0/10
Dziuba Jarosław mgr Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Finansów i Rachunkowości JG
0/10
Fiedor Bogusław prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
5/10
Gableta Małgorzata prof.dr hab.inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
0/10
Galewski Tomasz dr Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Matematycznej
7/10
Garczyński Dariusz dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Bankowości
0/10
Garncarek Zbigniew dr hab.inż. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny prof. UE
0/10
Gola Jan dr Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Prawa Gospodarczego
7/10
Grabowska Monika dr Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem
0/10
Graczyk Andrzej prof.dr hab. Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomii Ekologicznej
5/10
Gruszczyńska Jolanta mgr Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Zespół Języka Niemieckiego JG
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra