Lista Pracowników Uniwersytet Jagielloński

Lista Pracowników Uniwersytet Jagielloński

wyników 3587
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Abassy Małgorzata dr hab. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Rosji i Europy Wschodniej
5/10
Abdank-Kozubski Rafał prof. dr hab. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
0/10
Ablewicz Krystyna dr hab. Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki
0/10
Ablewicz Krystyna dr hab. Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki
0/10
Adamczyk Marek inż Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakład Fizyki Gorącej Materii
0/10
Adamczyk Przemysław dr Wydział Lekarski Katedra Psychiatrii
0/10
Adamczyk Elżbieta dr hab. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
0/10
Adamczyk Kazimierz dr hab. Wydział Polonistyki Wydział Polonistyki
0/10
Adamek Dariusz dr hab. Wydział Lekarski prof. UJ
0/10
Adamski Andrzej dr hab. Wydział Chemii Wydział Chemii
3/10
Adamus Wiktor dr hab. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej prof. UJ
0/10
Aleksandrowicz Jerzy prof. dr hab. Wydział Lekarski Katedra Psychoterapii
0/10
Amarowicz Jarosław mgr Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Chorób Kości i Stawów
0/10
Ambrosewicz-Jacobs Jolanta dr hab. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki
0/10
Ambroży Zofia mgr Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Matematyki
0/10
Anczyk Adam dr Wydział Filozoficzny Instytut Religioznawstwa
0/10
Anczyk Adam dr Wydział Filozoficzny Instytut Religioznawstwa
2/10
Andres Janusz prof. dr hab. Wydział Lekarski Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
0/10
Andrzejak Marcin dr Wydział Chemii Wydział Chemii
0/10
Anielski Ryszard dr Wydział Lekarski Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
0/10
Antas Jolanta prof. dr hab. Wydział Polonistyki Wydział Polonistyki
9/10
Antczak Jakub dr Wydział Lekarski Katedra Neurologii
0/10
Antonesei Codruta dr Wydział Filologiczny Instytut Filologii Romańskiej
0/10
Antoniuk Mateusz dr Wydział Polonistyki Wydział Polonistyki
7/10
Antos Maria mgr Wydział Filologiczny Instytut Filologii Angielskiej
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra