Lista Pracowników Uniwersytet Jagielloński >>> Wydział Prawa i Administracji

Lista Pracowników Wydział Prawa i Administracji

wyników 224
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Araszkiewicz Michał dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
7/10
Bandarzewski Kazimierz dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
0/10
Baran Krzysztof prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
0/10
Baran Mariusz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Ochrony Środowiska
0/10
Barczak-Oplustil Agnieszka dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Barta Janusz prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Barwicka-Tylek Iwona dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
9/10
Berek Michał mgr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Bielski Marek dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
8/10
Biernat Stanisław prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Europejskiego
0/10
Biliński Michał dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
7/10
Blajer Paweł dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Rolnego
9/10
Błachut Janina prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryminologii
0/10
Bogdan Grzegorz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Brożek Bartosz prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
0/10
Bryk Andrzej prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
0/10
Brzeziński Bogumił prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Finansowego
0/10
Chojnicka Krystyna prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
0/10
Chwalba Jakub dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
8/10
Chyrowicz Barbara prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Cichoń Paweł dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej
0/10
Cieślak Sławomir dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Ciszewski Wojciech dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
0/10
Cyrul Wojciech dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
0/10
Czapska Janina dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Czarnecka Agnieszka dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
0/10
Czarnecki Paweł dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Karnego
0/10
Czarny Piotr dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego
0/10
Czepelak Marcin dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego
0/10
Czerniak-Swędzioł Justyna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
0/10
Człowiekowska Joanna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
0/10
Ćwiąkalski Zbigniew dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Dadak Wojciech dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryminologii
0/10
Dąbek Dorota dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Dębowski Paweł mgr Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Karnego
0/10
Długosz Tomasz dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
0/10
Dobosz Piotr dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
3/10
Dorre-Kolasa Dominika dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
0/10
Drzazga Edyta dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryminologii
0/10
Duda Andrzej dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
0/10
Dudek Michał dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Socjologii Prawa
0/10
Dudzik Sławomir prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Europejskiego
0/10
Dumas Anna dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Finansowego
0/10
Dybiński Jacek dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
0/10
Dyrda Adam dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
0/10
Dziadzio Andrzej prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
0/10
Felchner Krzysztof dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Firlus Jakub mgr Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Administracyjnego
3/10
Flejszar Radosław dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Postępowania Cywilnego
0/10
Florczak-Wątor Monika dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego
0/10
Gizbert-Studnicki Tomasz prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
0/10
Golęba Anna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Administracyjnego
0/10
Górecki Wojciech dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Górowski Wojciech dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Górski Adam dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Karnego
0/10
Grabowski Andrzej dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
0/10
Grzyb Magdalena dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryminologii
0/10
Habzda-Siwek Ewa dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryminologii
0/10
Halberda Jan dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
0/10
Hofmański Piotr prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Karnego
0/10
Ingelevič-Citak Milena dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
0/10
Iwańska Barbara dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Ochrony Środowiska
0/10
Iwański Mikołaj dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Jakimowicz Wojciech prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
0/10
Jarosz Piotr mgr inż. Wydział Prawa i Administracji Pracownia Komputerowa
0/10
Jaskólski Michał prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
0/10
Jelonek-Jarco Barbara dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Jodłowski Jan dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Juszka Kazimiera dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryminalistyki
0/10
Kaliński Wojciech dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Kamiński Marcin dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
1/10
Karabowicz Anna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Prawa Polskiego
0/10
Karasek-Wojciechowicz Iwona dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Kardas Piotr prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Karp Janusz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego
0/10
Kasprzycki Dariusz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Kiełkowski Tadeusz dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Administracyjnego
0/10
Kisielowska Marta dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
0/10
Klinowski Mateusz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
0/10
Klonowski Kamil dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Administracyjnego
4/10
Knysiak-Sudyka Hanna prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Administracyjnego
0/10
Kostański Piotr dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Kotulski Mariusz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
0/10
Kowalski Grzegorz dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Prawa Polskiego
9/10
Kowalski Michał dr hab. Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
0/10
Kozłowski Krzysztof dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego
0/10
Kożuch Małgorzata dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Europejskiego
0/10
Krajewski Krzysztof prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryminologii
0/10
Krawczyk Mariusz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
0/10
Krawczyk Ryszard dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryminalistyki
0/10
Kremer Elżbieta dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Kryczko Paweł dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Finansowego
0/10
Krzysztofek Katarzyna dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego
0/10
Książek Daniel dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
0/10
Kubas Sebastian dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego
0/10
Kuca Grzegorz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego
0/10
Kućka Michał dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Kulig Andrzej dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Kumor-Jezierska Ewelina dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
0/10
Kurek Łukasz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
0/10
Kuźniak Brygida dr hab. Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
0/10
Kwiecień Marcin dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
0/10
Laskowska Ewa dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
10/10
Lemańska Joanna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
0/10
Lewandowska-Malec Izabela dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Prawa Polskiego
0/10
Longchamps Franciszek ks. prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Rzymskiego
9/10
Malczewski Jacek dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
9/10
Malczyk Małgorzata dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Postępowania Cywilnego
0/10
Malec Dorota prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej
0/10
Małecki Marian dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
9/10
Małecki Mikołaj dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Małysa-Sulińska Katarzyna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
0/10
Marcinko Marcin dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
9/10
Marcinkowska Joanna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Markiewicz Ryszard prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
9/10
Marzec Łukasz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Rzymskiego
0/10
Matlak Andrzej prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Mączyński Andrzej prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego
0/10
Mączyński Marek dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
0/10
Mendrek Aneta dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Postępowania Cywilnego
0/10
Michaliszyn Katarzyna mgr Wydział Prawa i Administracji Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
0/10
Migdał Jerzy prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Karnego Wykonawczego
0/10
Mika Iwona dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Mikuli Piotr dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
10/10
Mikuła Maciej dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego
9/10
Mitrus Leszek dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Mostowik Piotr dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego
0/10
Niedźwiedź Monika dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Europejskiego
0/10
Nita Adam dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Niżnik-Dobosz Iwona dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Niżnik-Mucha Agata dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego
0/10
Nowakowski Michał dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej
0/10
Nowara-Bacz Halina dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Nowińska Ewa prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Olaś Andrzej dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Postępowania Cywilnego
0/10
Oleś Mariusz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
0/10
Oplustil Krzysztof dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Ożegalska-Trybalska Justyna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Palmirski Tomasz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Rzymskiego
0/10
Pałka Katarzyna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Pecyna Marlena dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Perzyna Andrzej dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Rolnego
7/10
Pęksa Władysław dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Prawa Polskiego
0/10
Pilch Agnieszka dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Pisuliński Jerzy prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Płażek Stefan dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
0/10
Płeszka Krzysztof prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
0/10
Początek Krzysztof mgr inż. Wydział Prawa i Administracji Pracownia Komputerowa
9/10
Podrecki Paweł dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Polanowska-Sygulska Beata dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Porzycki Marek dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej
0/10
Półtorak Nina dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Przybojewska Ilona dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Ochrony Środowiska
3/10
Puczko Aleksandra dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
9/10
Pustuł Jowita dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Finansowego
0/10
Pyzioł Wojciech prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
0/10
Rachwał Anna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Raglewska Joanna dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Karnego Wykonawczego
0/10
Raglewski Janusz dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Roguski Przemysław mgr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
0/10
Romańska Marta dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Rusinek Michał dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Karnego
0/10
Sarkowicz Ryszard dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Teorii Prawa
0/10
Serwacki Jerzy dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Finansowego
8/10
Skorczyńska Ewa dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
0/10
Smaga Marcin dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej
0/10
Sobczyk Arkadiusz prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
0/10
Sołtysińska-Łaszczyca Aleksandra dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Europejskiego
0/10
Soniewicka Marta dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
0/10
Sorysz Mariusz dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Postępowania Cywilnego
0/10
Spyra Marcin dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
0/10
Sroka Tomasz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Stanisławska-Kloc Sybilla dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
8/10
Stańdo-Kawecka Barbara dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Stec Mirosław prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
0/10
Stelmach Jerzy prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
0/10
Stępień Mateusz dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Socjologii Prawa
0/10
Struzińska Katarzyna mgr Wydział Prawa i Administracji Katedra Socjologii Prawa
0/10
Stus Marek dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej
0/10
Suliński Grzegorz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
6/10
Swaczyna Bartłomiej dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Szafrańska Michalina dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Socjologii Prawa
0/10
Szczurowski Bartosz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego
0/10
Szumański Andrzej prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
0/10
Szumiło-Kulczycka Dobrosława dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Karnego
0/10
Szwedo Piotr dr Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
0/10
Światłowski Andrzej dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Święcicka Paulina dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Rzymskiego
7/10
Tarapata Szymon dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Targosz Tomasz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Tereszkiewicz Piotr dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Tischner Anna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Tokarska Magdalena mgr Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Karnego
0/10
Tracz Grzegorz dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Traple Elżbieta prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Truszkiewicz Zygmunt dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Tuleja Piotr dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Uruszczak Wacław prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Prawa Polskiego
0/10
Walaszek-Pyzioł Anna prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
0/10
Wasilewski Piotr dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Wilk Dariusz dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryminalistyki
8/10
Włudyka Tadeusz prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej
4/10
Wojciechowska Anna dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Wojcieszko-Głuszko Elżbieta dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Wojtaszczyk Adam mgr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Woroniecki Paweł dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Polityki Gospodarczej
0/10
Woś Tadeusz prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Administracyjnego
0/10
Wójcikiewicz Józef prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Kryminalistyki
0/10
Wróbel Włodzimierz dr hab. Wydział Prawa i Administracji prof. UJ
0/10
Wszołek Przemysław dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
8/10
Wujczyk Marcin dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
9/10
Wyrwińska Karolina dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Rzymskiego
9/10
Wyrwiński Michał dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej
0/10
Wysocka-Bar Anna dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego
0/10
Zakrzewski Piotr dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Załuski Wojciech prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
0/10
Zarzycki Zdzisław dr hab. Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego
0/10
Zawada Kazimierz prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego
0/10
Zawadzka Julita dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Zimmermann Jan prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego
3/10
Zoll Fryderyk prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego
0/10
Zontek Witold dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Karnego
0/10
Żak Marcin dr Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Karnego
0/10
Żurawik Artur dr hab. Wydział Prawa i Administracji Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra