Lista Pracowników Uniwersytet Kazimierza Wielkiego >>> Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Lista Pracowników Wydział Administracji i Nauk Społecznych

wyników 53
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Baranowska Aneta dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Socjologii
0/10
Biskup Katarzyna mgr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
9/10
Bucholski Rafał dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Bukowski Zbigniew dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Chlewicka Aldona dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
0/10
Chlewicki Maciej dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Cichoracki Michał dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Socjologii
0/10
Dobosz Wioletta mgr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
0/10
Dolny Bartosz mgr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Domańska Katarzyna dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
0/10
Folgier Anna dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
1/10
Godlewski Roman dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Filozofii
0/10
Gorzelańczyk Edward dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Jagielska-Burduk Alicja dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Jakuszewicz Adam dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
10/10
Jałoszyńska Katarzyna mgr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Janiszewska Joanna dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydział Administracji i Nauk Społecznych
0/10
Jeleniewski Marek dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Kamosiński Sławomir dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
8/10
Kilińska-Pękacz Agnieszka mgr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
9/10
Kmiecik Andrzej dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Filozofii
9/10
Koziczak Anna dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Krajewski Radosław dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
8/10
Kropidłowski Zdzisław dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Laskowska Jolanta dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
7/10
Listkowska Bożena dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Filozofii
0/10
Lubiński Kazimierz prof. dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Łukasiewicz Dariusz prof. dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Filozofii
10/10
Marzec Paweł dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
0/10
Mordarski Ryszard dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Mrówczyński Marek dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
2/10
Nowak Waldemar dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Nowicki Ryszard dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Owoc Mirosław prof. dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Pankevych Ivan doc. dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
4/10
Piotrowska Dorota dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Socjologii
0/10
Pogodzińska Jowita mgr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Powel Nel dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Rakoczy Bartosz prof. dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
8/10
Siuda Piotr dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Socjologii
0/10
Siwiec Marek dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Skinder Marcin dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
3/10
Spychała Dariusz dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
10/10
Sytnik-Czetwertyński Janusz dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Filozofii
7/10
Szczepańska Magdalena dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Socjologii
0/10
Tarczyński Andrzej dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Torzewski Wojciech dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. nadzw.
0/10
Uziębło Aldona dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydział Administracji i Nauk Społecznych
0/10
Walkowiak Tatiana dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Wiśniewski Janusz dr hab. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydział Administracji i Nauk Społecznych
0/10
Wodniak Katarzyna dr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
0/10
Wróblewski Robert mgr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
5/10
Żurek Bogdan mgr Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra