Lista Pracowników Uniwersytet Kazimierza Wielkiego >>> Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Lista Pracowników Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

wyników 40
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Babiński Zygmunt prof. dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Barwińska Sylwia mgr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Cieślicka Mirosława dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Dombrowicz Maria dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Eksterowicz Jerzy dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Galor Wiesław dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prof. nadzw.
0/10
Gierszewski Piotr dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Giętkowski Tomasz dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Grodzynskyi Mykhailo prof. dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
0/10
Habel Michał dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Harłoziński Kazimierz dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
10/10
Ilieva Margarita dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prof. nadzw.
0/10
Józefowicz Iwona dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Klimczyk Mariusz dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Kostencka Alicja dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Kuska Michalina mgr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Lubowiecki-Vikuk Adrian dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Maciejewski Jerzy dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Marciniak Żaneta mgr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Matuszkiewicz Jan prof. dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Biologii Środowiska
0/10
Melnyk Anatoliy prof. dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Mieszkowski Jan mgr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Niespodziński Bartłomiej mgr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Okoniewska Monika dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Pabianek Łukasz mgr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Pilewska Wiesława dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Podgórski Zbigniew dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prof. nadzw.
0/10
Przybylski Wojciech dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prof. nadzw.
0/10
Rabant Hubert dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Rurek Mirosław dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Skarpańska-Stejnborn Anna dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prof. nadzw.
0/10
Sokołowska Ewa dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Szark-Eckardt Mirosława dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Szatten Dawid mgr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Szumińska Danuta dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Śnieszko Zbigniew dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prof. nadzw.
0/10
Tychoniec Alicja mgr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Wiatkin Konstantin dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii
0/10
Ziółkowski Andrzej dr Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Kultury Fizycznej
0/10
Żukow Walery dr hab. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prof. nadzw.
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra