Lista Pracowników Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Lista Pracowników Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

wyników 1912
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Adamczyk-Garbowska Monika prof. dr hab. Wydział Humanistyczny -
0/10
Adamik-Szysiak Małgorzata dr Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
0/10
Adamowski Jan dr hab. Wydział Humanistyczny -
0/10
Ajzak Tomasz mgr Wydział Humanistyczny -
0/10
Aksiuto Kamil dr Wydział Politologii Zakład Ruchów Politycznych
0/10
Aleksandrowicz Paweł dr Wydział Humanistyczny -
0/10
Amielańczyk Krzysztof prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji -
9/10
Andrejko Mariola dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Immunobiologii
0/10
Andrzejewska Jolanta dr hab. Wydział Pedagogiki i Psychologii -
0/10
Antoszek Ewa dr Wydział Humanistyczny -
0/10
Anusiewicz Marcin mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Botaniki i Mykologii
0/10
Asyngier Roman dr Wydział Ekonomiczny Zakład Rynków Finansowych
0/10
Augustyn Rafał dr Wydział Humanistyczny -
0/10
Augustynowicz Paweł mgr Wydział Ekonomiczny Katedra Teorii i Historii Ekonomii
0/10
Ausz Mariusz dr hab. Wydział Humanistyczny -
0/10
Baczewska-Ciupak Monika dr Wydział Filozofii i Socjologii -
0/10
Bagłajewski Arkadiusz dr hab. Wydział Humanistyczny -
0/10
Bąk Bartłomiej mgr Wydział Ekonomiczny Zakład Rynków Finansowych
0/10
Bąk Justyna mgr Wydział Chemii Zakład Chemii Nieorganicznej
0/10
Bąk Maria mgr Wydział Humanistyczny -
0/10
Baluk Walenty prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Praw Człowieka
0/10
Banach Bogna mgr Wydział Chemii Zakład Technologii Chemicznej
0/10
Banaś Jarosław dr Wydział Ekonomiczny Zakład Systemów Informacyjnych Zarządz.
1/10
Banaszek Agnieszka mgr inż. Wydział Artystyczny Dziekanat Wydziału Artystycznego
0/10
Banaszkiewicz Jacek prof. dr hab. Wydział Humanistyczny -
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra