Lista Pracowników Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej >>> Wydział Biologii i Biotechnologii

Lista Pracowników Wydział Biologii i Biotechnologii

wyników 181
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Andrejko Mariola dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Immunobiologii
0/10
Anusiewicz Marcin mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Botaniki i Mykologii
0/10
Bancerz Renata dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Boguszewska Aleksandra dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Molekularnej
0/10
Borkiewicz Lidia dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Molekularnej
0/10
Brzana Wojciech mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Immunobiologii
0/10
Brzozowska Aleksandra mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechn.
0/10
Buczyński Paweł dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Zoologii
0/10
Chobotow Jacek dr Wydział Biologii i Biotechnologii Pracownia Muzeum Zoologiczne
0/10
Choma Adam prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Chudzik Barbara dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Komórki
0/10
Cierech Zbigniew dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ekologii
0/10
Cwener Anna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Geobotaniki
0/10
Cytryńska Małgorzata dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii prof. nadzw.
0/10
Czarnecka Bożenna prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ekologii
0/10
Czarnecka Joanna dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ekologii
0/10
Czarniawski Wojciech mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Zoologii
0/10
Czerwonka Arkadiusz dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Wirusologii i Immunologii
0/10
Dembicka-Drapała Anna mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Zoologii
0/10
Deryło Kamil mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Molekularnej
0/10
Dobrowolski Piotr dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii Porównawczej i Antropol.
0/10
Domaciuk Marcin dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
0/10
Dresler Sławomir dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Roślin
0/10
Dukowski Piotr mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Molekularnej
0/10
Dziubińska Halina dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii prof. nadzw.
0/10
Fiedurek Jan prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
0/10
Fiołka Marta dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Immunobiologii
0/10
Franczak Magdalena dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ekologii
0/10
Gagoś Mariusz prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Komórki
0/10
Gajuś-Lankamer Ewa dr Wydział Biologii i Biotechnologii Pracownia Dydaktyki Biologii i Edu. Środ
0/10
Gawron Antoni prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii Porównawczej i Antropol.
0/10
Gęca Małgorzata mgr inż. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Gosik Rafał dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Zoologii
0/10
Grąz Marcin dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Grela Przemysław dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Molekularnej
0/10
Grochowska Maria dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Zoologii
0/10
Gromada Anna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
0/10
Grzywnowicz Krzysztof dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii prof. nadzw.
0/10
Hanaka Agnieszka dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Roślin
0/10
Hułas-Stasiak Monika dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii Porównawczej i Antropol.
0/10
Iwan Beata mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Wirusologii i Immunologii
0/10
Jakubowicz Teresa prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Immunobiologii
0/10
Jakubowicz-Gil Joanna dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii Porównawczej i Antropol.
0/10
Janczarek Monika dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Janik Ewa dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Komórki
0/10
Janusz Grzegorz dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Jarosz-Wilkołazka Anna dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii prof. nadzw.
0/10
Jaroszuk-Ściseł Jolanta dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Środowiskowej
0/10
Jaszek Magdalena dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Jędrzejewski Krzysztof mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
0/10
Jóźwik Ewa mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Kaczor Józef dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Wirusologii i Immunologii
0/10
Kalita Michał dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
10/10
Kandefer-Szerszeń Martyna prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Wirusologii i Immunologii
0/10
Karaś Magdalena dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Kidaj Dominika dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Komaniecka Iwona dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Koper Piotr mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Koperwas Elżbieta mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Roślin
0/10
Koperwas Konrad mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechn.
0/10
Koselski Mateusz dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biofizyki
0/10
Kot Jacek mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ochrony Przyrody
0/10
Kowalczyk Nina mgr inż. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Zwierząt
0/10
Koziej Monika mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Immunobiologii
0/10
Kozłowska Monika dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Botaniki i Mykologii
0/10
Kozłowska Renata mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
0/10
Krawczyk Rafał dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ochrony Przyrody
0/10
Krupa Zbigniew prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Roślin
0/10
Kucharczyk Halina dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Zoologii
0/10
Kucharczyk Marek dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ochrony Przyrody
0/10
Kupisz Kamila dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biofizyki
0/10
Kutkowska Jolanta dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Kwietniewska Marzanna mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
0/10
Lewtak Kinga mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
0/10
Lorens Bogdan dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii prof. nadzw.
0/10
Łukasik Monika mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Instytut Biologii i Biochemii
0/10
Majewska Małgorzata dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Środowiskowej
0/10
Małek Wanda prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
8/10
Mamczarz Magda mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Botaniki i Mykologii
0/10
Marczak Małgorzata dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Marek-Kozaczuk Monika dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Matuszewska Anna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Mazur Andrzej dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Mazur Iwona mgr inż. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Michalec-Wawiórka Barbara dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Molekularnej
0/10
Mierzwa Bożena dr Wydział Biologii i Biotechnologii Pracownia Dydaktyki Biologii i Edu. Środ
0/10
Mizerska-Kowalska Magdalena dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Wirusologii i Immunologii
0/10
Molestak Eliza mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Molekularnej
0/10
Mułenko Wiesław prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Botaniki i Mykologii
0/10
Niedźwiedź Mariusz dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii Porównawczej i Antropol.
0/10
Nieoczym Dorota dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Zwierząt
0/10
Nowak Artur mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Środowiskowej
0/10
Nowak Grzegorz dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Nowak Maria dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Osińska-Jaroszuk Monika dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Ozimek Ewa dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Środowiskowej
0/10
Paduch Roman dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Wirusologii i Immunologii
0/10
Palusińska-Szysz Marta dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Pałka Krzysztof dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii Porównawczej i Antropol.
0/10
Pawelec Jarosław mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Wydz. Pracownia Mikroskopii Elektro
0/10
Pawlik Anna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Pawlikowska-Pawlęga Bożena dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii Porównawczej i Antropol.
0/10
Paździoch-Czochra Marzanna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Pieróg Mateusz mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Zwierząt
0/10
Pietras Hubert mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Pietrusiewicz Jacek dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
0/10
Pietrykowska-Tudruj Ewa dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Zoologii
0/10
Pilarczyk-Śpiewla Alicja mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Geobotaniki
0/10
Piskorski Michał dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii Porównawczej i Antropol.
0/10
Pleszczyńska Małgorzata dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
0/10
Pluta Magdalena mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Botaniki i Mykologii
0/10
Polak Jolanta dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Polak Marcin dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ochrony Przyrody
0/10
Próchniak Katarzyna mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
0/10
Ptaszyńska Aneta dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Botaniki i Mykologii
0/10
Rogalski Jerzy prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Rola Beata mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Rozmus Małgorzata mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii
0/10
Rozwałka Robert dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Zoologii
0/10
Ruminowicz-Stefaniuk Marta mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Rysiak Anna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ekologii
0/10
Rzeski Wojciech prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Wirusologii i Immunologii
0/10
Samonek-Miciuk Elwira dr Wydział Biologii i Biotechnologii Pracownia Dydaktyki Biologii i Edu. Środ
0/10
Sawa-Wejksza Katarzyna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Wirusologii i Immunologii
0/10
Schoenborn Mirosława dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Komórki
0/10
Skorupska Anna prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Sławińska-Brych Adrianna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Komórki
0/10
Słomka Anna mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Środowiskowej
0/10
Socała Katarzyna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Zwierząt
0/10
Sosiński Rafał mgr inż. Wydział Biologii i Biotechnologii Wydziałowa Pracownia Komputerowa
0/10
Sroka-Bartnicka Anna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Staniec Bernard prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Zoologii
0/10
Stańko Iwona mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Geobotaniki
0/10
Staszczak Magdalena dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Stączek Sylwia mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Immunobiologii
0/10
Stefaniuk Dawid mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Stolarz Maria dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biofizyki
0/10
Strubińska Joanna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Komórki
0/10
Sugier Piotr dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ekologii
0/10
Sulej Justyna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Swatek Anita mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Szajwaj Monika mgr inż. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Molekularnej
0/10
Szczodrak Janusz prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
0/10
Szczuka Ewa dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii prof. nadzw.
5/10
Szuster-Ciesielska Agnieszka prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Wirusologii i Immunologii
0/10
Ścibior Elżbieta inż. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Świderska-Burek Urszula dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Botaniki i Mykologii
0/10
Tchórzewska Dorota dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
10/10
Tchórzewski Marek prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Molekularnej
0/10
Trębacz Kazimierz prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biofizyki
9/10
Trytek Mariusz dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
7/10
Tukiendorf Anna prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Roślin
0/10
Turska-Szewczuk Anna dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Unkiewicz-Winiarczyk Aneta dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Zwierząt
0/10
Urbanik-Sypniewska Teresa prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Waśko Piotr dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biofizyki
9/10
Wawiórka Leszek dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Molekularnej
0/10
Wdowiak-Wróbel Sylwia dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Wiater Adrian dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Mikrobiologii Przemysłowej
0/10
Wiącek Jarosław dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Ochrony Przyrody
0/10
Widelska Teodozja mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechn.
0/10
Wielbo Jerzy dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Winiarczyk Krystyna dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
0/10
Wlaź Piotr prof. dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Zwierząt
0/10
Wnuk Agnieszka mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Obiekt Wydz. Biologii i Biotechnologii
0/10
Wojda Iwona dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Immunobiologii
0/10
Wołczańska Agata dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Botaniki i Mykologii
0/10
Wójciak Hanna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Botaniki i Mykologii
0/10
Wójcik Anna dr Wydział Biologii i Biotechnologii Pracownia Dydaktyki Biologii i Edu. Środ
0/10
Wójcik Magdalena mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Wójcik Małgorzata dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Fizjologii Roślin
0/10
Wójtowicz Agata mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biochemii
0/10
Wrzesień Małgorzata dr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Geobotaniki
0/10
Wydrych Jerzy mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Anatomii Porównawczej i Antropol.
0/10
Zalewska Joanna mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Zamłyńska Katarzyna mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
0/10
Zarzyka Barbara mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Biologii Komórki
0/10
Zdybicka-Barabas Agnieszka dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Immunobiologii
0/10
Zdzisińska Barbara dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Wirusologii i Immunologii
0/10
Zubel Robert dr Wydział Biologii i Biotechnologii Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechn.
0/10
Żebracki Kamil mgr Wydział Biologii i Biotechnologii Zakład Genetyki i Mikrobiologii
9/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra