Lista Pracowników Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej >>> Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Lista Pracowników Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

wyników 197
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Baran Andrzej prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Teorii Jądra Atomu
10/10
Bator Artur dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa
9/10
Bednarska Anna dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Geometrii
0/10
Berej Waldemar dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Pracownia Dydaktyki Fizyki
0/10
Betiuk-Pilarska Anna dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Analizy Funkcjonalnej
0/10
Bielak Halina dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Bielecki Bartłomiej mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Modelowania i Symulacji Komputer.
10/10
Bieniek Mariusz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa
0/10
Błażewicz Artur mgr inż. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Błażewicz Remigiusz mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Budzyńska Monika dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Topologii
0/10
Budzyński Mieczysław prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Metod Jądrowych
0/10
Bylina Beata dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki
0/10
Bylina Jarosław dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki
0/10
Cebryk Rafał mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Technologii Informatycznych
0/10
Chojecki Tymoteusz mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Równań Różniczkowych
0/10
Chromiak Michał mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej
10/10
Ciemniewski Juliusz mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Codello Ireneusz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biocybernetyki
0/10
Cudna Małgorzata dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Dydaktyki Matematyki
0/10
Cytawa Jan mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Spektrometrii Mas
0/10
Ćwiklińska Iwona dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Statystyki Matematycznej
0/10
Daniluk Andrzej dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej
0/10
Denkowski Marcin dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Technologii Informatycznych
0/10
Dmitruk Krzysztof mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Technologii Informatycznych
0/10
Dobrowolski Artur dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Matematycznej
0/10
Dobrowolski Dariusz dr inż. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej
0/10
Domański Tadeusz prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Teorii Fazy Skondensowanej
0/10
Droździel Andrzej dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Jonów i Implantacji
0/10
Dudek Dorota dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa
0/10
Dudek Jerzy dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Filiks Janusz mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Jonów i Implantacji
0/10
Gajos Anna mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Pracownia Neuroinformatyki
0/10
Ganczar Andrzej dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Funkcji Analitycznych
10/10
Gąsior Anna dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Topologii
0/10
Głuch Krzysztof dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Spektrometrii Mas
0/10
Godula Janusz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Funkcji Analitycznych
0/10
Goebel Kazimierz prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Równań Różniczkowych
0/10
Góźdź Andrzej prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Matematycznej
0/10
Góźdź Marek dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
0/10
Grabias Ewelina dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki
1/10
Granos Magdalena mgr inż. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biocybernetyki
0/10
Grudziński Wojciech dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biofizyki
0/10
Gruszecki Wiesław prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biofizyki
0/10
Haba Bogumiła mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Dziekanat Wydziału Mat., Fizyki i Inform
0/10
Jałochowski Mieczysław prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
0/10
Jarzyńska Jolanta mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Dziekanat Wydziału Mat., Fizyki i Inform
0/10
Jasińska Bożena dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Kaczor Wiesława dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
6/10
Kamiński Wiesław prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
0/10
Kargol Alina dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Zastosowań Matematyki
0/10
Kawiak Andrzej mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Pracownia Neuroinformatyki
10/10
Kępa-Maksymowicz Dorota dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Zastosowań Matematyki
0/10
Kiszczak Krzysztof mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Klisowski Michał dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Algebry i Matematyki Dyskretnej
8/10
Kobus Adam mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biocybernetyki
0/10
Komorowski Tomasz prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Zastosowań Matematyki
0/10
Kopciuszyński Marek dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
0/10
Korczak Stefan dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Kotliński Jerzy dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej
0/10
Kotorowicz Monika dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Zastosowań Matematyki
0/10
Kotorowicz Stanisław dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Algebry i Matematyki Dyskretnej
0/10
Kotyra Bartłomiej mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Modelowania i Symulacji Komputer.
0/10
Kotyra Sławomir mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Pracownia Neuroinformatyki
0/10
Kowalczyk Zbigniew mgr inż. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki
0/10
Kowalski Aleksander dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Dydaktyki Matematyki
0/10
Kowalski Piotr dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Statystyki Matematycznej
0/10
Kozak-Prus Agnieszka dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Dydaktyki Matematyki
8/10
Kozicki Jurij prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Zastosowań Matematyki
0/10
Krajka Andrzej dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Kraśkiewicz Jerzy dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji
0/10
Krawczyk Stanisław prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biofizyki
0/10
Krawiec Mariusz dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Kruk Łukasz dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Krut Magdalena mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Matematyki
0/10
Kryczka Andrzej dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Analizy Funkcjonalnej
4/10
Krzaczkowski Jacek dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
0/10
Krzyżanowska Halina dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Jonów i Implantacji
0/10
Księżopolski Bogdan dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
0/10
Kuczumow Tadeusz prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Topologii
7/10
Kuczyński Karol dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Technologii Informatycznych
0/10
Kuduk Rajmund dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej
0/10
Kufel Michał mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej
0/10
Kukuryka Artur dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Funkcji Analitycznych
9/10
Kulik Mirosław dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Jonów i Implantacji
0/10
Kuniszyk-Jóźkowiak Wiesława dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Kurek Jan dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Kwapiński Tomasz dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
0/10
Kwaśniewicz Łukasz mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biocybernetyki
9/10
Kwaśnik Katarzyna mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Zastosowań Matematyki
0/10
Leśnik Monika dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej
0/10
Lewczuk Beata mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Modelowania i Symulacji Komputer.
2/10
Luchowski Rafał dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biofizyki
0/10
Łanucha Bartosz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Geometrii
0/10
Łojewski Zdzisław dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Markowski Artur dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
0/10
Matuła Przemysław dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Matyjasek Jerzy dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Mazur Katarzyna mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
0/10
Mazurek Dorota dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Dziekanat Wydziału Mat., Fizyki i Inform
0/10
Michalska Małgorzata dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Funkcji Analitycznych
0/10
Miernowski Jacek mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Matematyki
0/10
Mikołajczak Paweł prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Technologii Informatycznych
0/10
Misiak Lucjan dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Misiura Adam mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Modelowania i Symulacji Komputer.
10/10
Miturzyńska Olga mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Dziekanat Wydziału Mat., Fizyki i Inform
0/10
Mozgawa Witold dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Muciek Anna mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Dziekanat Wydziału Mat., Fizyki i Inform
0/10
Murawski Krzysztof prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji
0/10
Mycka Jerzy dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki
6/10
Nosalewicz Anna mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki
0/10
Nowak Maria prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Funkcji Analitycznych
7/10
Oleszczuk Piotr dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Matematyki
0/10
Olszewski Paweł mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
0/10
Panasiuk Ireneusz mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Modelowania i Symulacji Komputer.
0/10
Pańczyk Dorota mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Statystyki Matematycznej
0/10
Pańczyk Michał mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Technologii Informatycznych
0/10
Paradowski Mieczysław mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Pawlas Piotr dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa
0/10
Pelc Andrzej dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Spektrometrii Mas
0/10
Piasecki Łukasz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Równań Różniczkowych
10/10
Piekarz Monika dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki
2/10
Pieńkos Tomasz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Spektrometrii Mas
0/10
Pierbattista Marco dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji
0/10
Pietrow Marek dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Metod Jądrowych
0/10
Pikuta Piotr dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki
9/10
Plaszczyk Mariusz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Geometrii
0/10
Polak Nikodem lic. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Pracownia Neuroinformatyki
0/10
Pomorska Bożena prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Teorii Jądra Atomu
0/10
Pomorski Krzysztof prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Teorii Jądra Atomu
0/10
Potiopa Joanna dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki
0/10
Prucnal Sławomir dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Jonów i Implantacji
0/10
Prus Bolesław dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Dydaktyki Matematyki
9/10
Prus Stanisław prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Analizy Funkcjonalnej
8/10
Pyszniak Krzysztof mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Radziszewski Zbigniew dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Geometrii
0/10
Reszczyńska Emilia mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biofizyki
0/10
Rodzik Beata dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Statystyki Matematycznej
9/10
Rogatko Marek prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji
0/10
Rosini Massimiliano dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
5/10
Rudzka Hanna mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Rusinek Damian mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
0/10
Rychlik Zdzisław prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Statystyki Matematycznej
7/10
Sadkowski Łukasz mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Technologii Informatycznych
0/10
Sasak-Okoń Anna mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Modelowania i Symulacji Komputer.
0/10
Skorzyński Zbigniew mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Matematyki
0/10
Skrzypiec Magdalena dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Topologii
9/10
Skwara Urszula dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Zastosowań Matematyki
0/10
Smoliński Zbigniew inż. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Obiekt Wydziału Mat., Fiz. I Inf.
0/10
Smolira Anna dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Spektrometrii Mas
0/10
Smolira Marcin dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Modelowania i Symulacji Komputer.
0/10
Sobolewski Paweł dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Funkcji Analitycznych
7/10
Staszczak Andrzej dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Teorii Jądra Atomu
0/10
Staszewski Piotr mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Stęgierski Rafał dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Technologii Informatycznych
0/10
Stępień Eugeniusz mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Stępniak-Dybala Agnieszka dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
0/10
Stpiczyński Przemysław dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Stróżak Mirosław mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Suprynowicz Robert mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Informatyki
0/10
Surowiec Zbigniew dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Metod Jądrowych
0/10
Suszyński Waldemar dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biocybernetyki
0/10
Szczepanik Mariusz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Analizy Funkcjonalnej
0/10
Szpak Maria mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa
9/10
Taranko Ryszard prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Teorii Fazy Skondensowanej
0/10
Trembaczowski Andrzej dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Tudruj Anna mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Turek Marcin dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Jonów i Implantacji
0/10
Ustymenko Vasyl prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Algebry i Matematyki Dyskretnej
9/10
Walczuk Anna dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Zastosowań Matematyki
0/10
Walczyński Tomasz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Algebry i Matematyki Dyskretnej
9/10
Warda Michał dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Widelski Przemysław dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Zastosowań Matematyki
0/10
Wielgus Anna mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Katedra Fizyki Teoretycznej
0/10
Wiertel Małgorzata dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Pracownia Dydaktyki Fizyki
0/10
Wiertel Marek dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Wiśniewski Marek mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Biocybernetyki
0/10
Wit Magdalena mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Wnuk Paweł mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Wolińska-Welcz Anna dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Zastosowań Matematyki
0/10
Wołoszkiewicz-Cyll Magdalena dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Funkcji Analitycznych
0/10
Wójcik Edyta lic. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Obiekt Wydziału Mat., Fiz. I Inf.
0/10
Wójcik Grzegorz dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Wójcik Michał mgr inż. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki
0/10
Wójtowicz Artur dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Fizyki
0/10
Wrona Marcin mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki
0/10
Wróblewska Aneta mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Algebry i Matematyki Dyskretnej
0/10
Wysokiński Karol prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Teorii Fazy Skondensowanej
0/10
Zając Krystyna dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Fizyki Matematycznej
0/10
Zaleski Radosław dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Metod Jądrowych
0/10
Załużny Mirosław prof. dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Teorii Fazy Skondensowanej
0/10
Zdyb Ryszard dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
8/10
Zgardzińska Bożena dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Metod Jądrowych
0/10
Zięba Wiesław dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Żuk Jerzy dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. nadzw.
0/10
Żukowski Michał mgr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
0/10
Żurek Tomasz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra