Lista Pracowników Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej >>> Wydział Politologii

Lista Pracowników Wydział Politologii

wyników 119
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Adamik-Szysiak Małgorzata dr Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
0/10
Aksiuto Kamil dr Wydział Politologii Zakład Ruchów Politycznych
0/10
Baluk Walenty prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Praw Człowieka
0/10
Barć Stanisław dr Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
10/10
Belka Anna mgr Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Bichta Tomasz dr Wydział Politologii Zakład Systemów Politycznych
0/10
Biernacka-Ligięza Ilona dr hab. Wydział Politologii prof. nadzw.
0/10
Boguta Barbara mgr Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Bojarczyk Bartosz dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Borowik Bogdan dr Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
0/10
Browarek Tomasz dr Wydział Politologii Zakład Badań Etnicznych
0/10
Bulira Waldemar dr Wydział Politologii Zakład Filozofii i Socjologii Polityki
0/10
Celiński Piotr dr hab. Wydział Politologii Zakład Filozofii i Socjologii Polityki
0/10
Chałupczak Henryk prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Badań Etnicznych
9/10
Czajka Maria mgr inż. Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Dawidowicz Aneta dr Wydział Politologii Zakład Myśli Politycznej
0/10
Demczuk Agnieszka dr Wydział Politologii Zakład Praw Człowieka
0/10
Dumała Andrzej dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Dumała Hanna dr hab. Wydział Politologii prof. nadzw.
0/10
Dziemidok-Olszewska Bożena prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Systemów Politycznych
0/10
Fil Kamil dr Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
6/10
Garbiński Jerzy dr hab. Wydział Politologii prof. nadzw.
0/10
Gardias-Lewenda Elżbieta mgr Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Gil Grzegorz dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Godlewska Ewa dr Wydział Politologii Zakład Praw Człowieka
0/10
Gontarek Alicja dr Wydział Politologii Zakład Badań Etnicznych
0/10
Górecka Barbara mgr Wydział Politologii Zakład Teorii Polityki i Metodologii Pol
0/10
Górka Ewelina mgr Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Granat Anna dr Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
8/10
Grochecka Joanna mgr Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Hofman Iwona prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
8/10
Holzer Jan prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Teorii Polityki i Metodologii Pol
0/10
Hudzik Jan prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Filozofii i Socjologii Polityki
0/10
Iwańczuk Krzysztof dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Janusz Grzegorz prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Praw Człowieka
0/10
Jervis David dr Wydział Politologii prof. nadzw.
0/10
Kancik-Kołtun Ewelina dr Wydział Politologii Zakład Filozofii i Socjologii Polityki
0/10
Kępa-Figura Danuta dr hab. Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
4/10
Kirwiel Eleonora dr Wydział Politologii Zakład Myśli Politycznej
0/10
Kolińska Elżbieta mgr Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Kondrakiewicz Dariusz dr hab. Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Kowalska Monika dr Wydział Politologii Zakład Systemów Politycznych
0/10
Krysińska-Szwajgier Ewa mgr Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Krzywicka Katarzyna dr hab. Wydział Politologii prof. nadzw.
0/10
Kuć-Czajkowska Katarzyna dr Wydział Politologii Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
0/10
Kwiatkowska-Kursa Iwona mgr inż. Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Lesińska-Staszczuk Magdalena dr Wydział Politologii Zakład Praw Człowieka
0/10
Leszczyńska Krystyna dr hab. Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
7/10
Lewartowicz Anna mgr Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Lewkowicz Łukasz dr Wydział Politologii Zakład Myśli Politycznej
0/10
Litwin-Lewandowska Dorota dr Wydział Politologii Zakład Filozofii i Socjologii Polityki
0/10
Łuszczuk Michał dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Maguś Justyna mgr Wydział Politologii Prac. Badań nad Instyt. Litera. w Paryżu
8/10
Maguś Wojciech dr Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
0/10
Maj Czesław prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Maj Dorota dr Wydział Politologii Zakład Ruchów Politycznych
0/10
Maj Ewa prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Myśli Politycznej
0/10
Marczewska-Rytko Maria prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Ruchów Politycznych
0/10
Marzęda-Młynarska Katarzyna dr hab. Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Mazurek Kamil dr Wydział Politologii Zakład Myśli Politycznej
0/10
Mich Włodzimierz prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
0/10
Michalczuk-Wlizło Marta dr Wydział Politologii Zakład Systemów Politycznych
0/10
Michałowski Stanisław prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
0/10
Mieczkowska-Czerniak Katarzyna dr Wydział Politologii Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
0/10
Misiągiewicz Justyna dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Misiuda-Rewera Witold dr Wydział Politologii Zakład Badań Etnicznych
0/10
Mojska Katarzyna dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Moraczewska Anna dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Muciek Elżbieta dr Wydział Politologii Obiekt Wydziału Politologii
0/10
Nowak Ewa dr hab. Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
0/10
Nowak Jakub dr Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
7/10
Olchowski Jakub dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Panas Ewelina dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Paruch Waldemar prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Teorii Polityki i Metodologii Pol
0/10
Pawlak-Hejno Elżbieta dr Wydział Politologii Zakład Komunikacji Społecznej
0/10
Pawłowski Konrad dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Piechota Magdalena dr hab. Wydział Politologii Zakład Komunikacji Społecznej
0/10
Pietraś Marek prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
8/10
Piskorz Krzysztof mgr Wydział Politologii Wydział Politologii
0/10
Pleszczyński Jan dr hab. Wydział Politologii Zakład Komunikacji Społecznej
7/10
Podgajna Ewelina dr Wydział Politologii Zakład Myśli Politycznej
0/10
Podolak Małgorzata dr hab. Wydział Politologii Zakład Systemów Politycznych
0/10
Pokrzycka Lidia dr hab. Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
0/10
Pomarański Marcin dr Wydział Politologii Zakład Ruchów Politycznych
0/10
Radzik-Maruszak Katarzyna dr Wydział Politologii Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
0/10
Romiszewska Beata dr Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
0/10
Rybczyńska Julita dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Sanecka-Tyczyńska Joanna dr Wydział Politologii Zakład Teorii Polityki i Metodologii Pol
0/10
Sidor Monika dr Wydział Politologii Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
0/10
Sienkiewicz Mariusz dr Wydział Politologii Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
0/10
Skotnicka Sylwia mgr Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Słomczyńska Irma dr Wydział Politologii Zakład Teorii Polityki i Metodologii Pol
0/10
Smoleń Kinga dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Sokół Wojciech dr hab. Wydział Politologii prof. nadzw.
0/10
Stachurska-Szczesiak Katarzyna dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Stachyra Grażyna dr hab. Wydział Politologii Zakład Komunikacji Społecznej
0/10
Stępień Stefan dr hab. Wydział Politologii prof. nadzw.
0/10
Stępnik Krzysztof prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Komunikacji Społecznej
0/10
Surmacz Beata dr hab. Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Szacawa Damian dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Szaliłow Iwona mgr Wydział Politologii Dziekanat Wydziału Politologii
0/10
Szkarłat Monika dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
1/10
Topolski Ireneusz dr hab. Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Tosiek Piotr dr Wydział Politologii Zakład Praw Człowieka
0/10
Trembicka Krystyna prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Teorii Polityki i Metodologii Pol
0/10
Wallner Michał dr Wydział Politologii Zakład Systemów Politycznych
0/10
Wasil Justyna dr Wydział Politologii Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej
0/10
Węgrzyn-Odzioba Liliana dr Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Wicha Tomasz mgr Wydział Politologii Zakład Teorii Polityki i Metodologii Pol
0/10
Wichmanowski Marcin dr Wydział Politologii Zakład Myśli Politycznej
0/10
Wójcik Alicja dr hab. Wydział Politologii prof. nadzw.
0/10
Wójtowicz Artur mgr inż. Wydział Politologii Wydział Politologii
0/10
Wróblewski Bogusław dr Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
0/10
Zieliński Konrad prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Badań Etnicznych
0/10
Ziętara Wojciech dr hab. Wydział Politologii Zakład Ruchów Politycznych
0/10
Ziętek Agata dr hab. Wydział Politologii Zakład Stosunków Międzynarodowych
0/10
Ziętek Agnieszka dr Wydział Politologii Zakład Filozofii i Socjologii Polityki
0/10
Ziółkowska-Kurczuk Natasza dr hab. Wydział Politologii Zakład Dziennikarstwa
0/10
Żmigrodzki Marek prof. dr hab. Wydział Politologii Zakład Systemów Politycznych
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra