Lista Pracowników Uniwersytet Łódzki

Lista Pracowników Uniwersytet Łódzki

wyników 2335
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Badowska Katarzyna dr Wydział Filologiczny -
0/10
Badziak Kazimierz prof. dr hab. Wydział Filozoficzno-Historyczny -
0/10
Badziak Justyna dr Wydział Prawa i Administracji -
9/10
Bąkała Anna dr Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
9/10
Bąkała Marcin dr inż. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki
7/10
Balcerczyk Aneta dr Wydział Biologii i Ochrony Środowiska -
7/10
Balcerski Józef mgr Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej -
0/10
Balcerzak Tadeusz prof. dr hab. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej -
7/10
Bald Adam prof. dr hab. Wydział Chemii -
0/10
Banachowicz Beata dr Wydział Zarządzania -
0/10
Banasiak Bogdan prof. nadzw. dr hab. Wydział Filologiczny -
0/10
Banasiak Bożena dr Wydział Nauk o Wychowaniu -
8/10
Banasik Adam mgr Wydział Zarządzania -
0/10
Banaszczyk Wojciech prof. dr hab. Wydział Matematyki i Informatyki -
0/10
Banaszkiewicz Artur dr hab. Wydział Filozoficzno-Historyczny -
8/10
Bańbura Jerzy prof. dr hab. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska -
0/10
Bania Radosław dr hab. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych -
0/10
Baran Marek prof. nadzw. dr hab. Wydział Filologiczny -
0/10
Barańczyk Izabela dr Wydział Prawa i Administracji -
8/10
Baranek Katarzyna mgr Wydział Filologiczny -
0/10
Baraniak Jakub inż. Wydział Prawa i Administracji -
0/10
Baraniak Marta mgr Wydział Zarządzania -
0/10
Baranowski Paweł dr hab. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Ekonometrii
5/10
Barańska Agata mgr Wydział Filologiczny -
0/10
Barańska Anna dr Wydział Prawa i Administracji -
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra