Lista Pracowników Uniwersytet Opolski

Lista Pracowników Uniwersytet Opolski

wyników 607
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Adams-Tukiendorf Małgorzata dr Wydział Filologiczny -
0/10
Alechnowicz-Skrzypek Iwona dr hab. Wydział Historyczno-Pedagogiczny -
0/10
Ambroziak Daria dr Wydział Filologiczny -
0/10
Anderwald Andrzej dr hab. Wydział Teologiczny -
5/10
Andruszkiewicz Fabian dr hab. Wydział Przyrodniczo-Techniczny -
9/10
Antonyuk Nataliya prof. dr hab. Wydział Historyczno-Pedagogiczny -
0/10
Babinov Iurii prof. dr hab. Wydział Historyczno-Pedagogiczny -
0/10
Bacławski Adam dr hab. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki -
0/10
Badora Krzysztof dr Wydział Przyrodniczo-Techniczny -
8/10
Bąk Włodzimierz dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki -
10/10
Bąk Mirosław dr inż. Wydział Przyrodniczo-Techniczny -
0/10
Bala Sebastian dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki -
3/10
Balawajder Grzegorz dr Wydział Historyczno-Pedagogiczny -
0/10
Balowska Grażyna dr Wydział Filologiczny -
7/10
Barska Anna dr hab. Wydział Historyczno-Pedagogiczny -
0/10
Bartecka Agnieszka dr Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki -
0/10
Bartelmus Grażyna prof. dr hab. inż. Wydział Przyrodniczo-Techniczny -
0/10
Benisz Henryk dr hab. Wydział Historyczno-Pedagogiczny -
0/10
Białek Marzena dr hab. Wydział Chemii -
0/10
Białokur Marek dr Wydział Historyczno-Pedagogiczny -
8/10
Białoń Marietta dr Wydział Chemii -
0/10
Biernacka-Ligięza Ilona dr hab. Wydział Historyczno-Pedagogiczny -
0/10
Biliński Marian dr Wydział Historyczno-Pedagogiczny -
0/10
Bisaga Anna dr Wydział Ekonomiczny -
0/10
Biskupska Kamilla dr Wydział Historyczno-Pedagogiczny -
10/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra