Lista Pracowników Uniwersytet Opolski >>> Wydział Teologiczny

Lista Pracowników Wydział Teologiczny

wyników 47
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Anderwald Andrzej dr hab. Wydział Teologiczny -
5/10
Borek Wacław dr Wydział Teologiczny -
0/10
Chałupniak Radosław prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Czaja Andrzej dr hab. Wydział Teologiczny -
3/10
Czurlok Gabriela mgr Wydział Teologiczny -
0/10
Demitrów Andrzej dr Wydział Teologiczny -
8/10
Dola Tadeusz prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
8/10
Dzierżanowska-Peszko Joanna dr Wydział Teologiczny -
0/10
Glaeser Zygfryd prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Glombik Konrad dr hab. Wydział Teologiczny -
2/10
Górecki Piotr dr Wydział Teologiczny -
10/10
Gura Grzegorz dr Wydział Teologiczny -
8/10
Jasiński Andrzej prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
9/10
Jaskóła Piotr prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Kalus Alicja dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Kałuża Krystian dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Klejnowski-Różycki Dariusz dr hab. Wydział Teologiczny -
10/10
Kochel Jan dr hab. Wydział Teologiczny -
6/10
Koenig Franciszek ks. dr Wydział Teologiczny -
0/10
Kostorz Jerzy dr hab. Wydział Teologiczny -
9/10
Kozioł Konrad mgr Wydział Teologiczny -
0/10
Krok Dariusz dr hab. Wydział Teologiczny -
5/10
Landwójtowicz Paweł dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Lis Marek dr hab. Wydział Teologiczny -
10/10
Łysy Hubert dr hab. Wydział Teologiczny -
10/10
Maniurka Piotr dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Mateja Erwin dr hab. Wydział Teologiczny -
9/10
Mikołajec Józef prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Morciniec Piotr prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Pawiński Sławomir dr Wydział Teologiczny -
6/10
Podzielny Janusz dr Wydział Teologiczny -
7/10
Porada Rajmund dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Pośpiech Remigiusz prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Potoczny Mateusz dr Wydział Teologiczny -
9/10
Poźniak Grzegorz dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Pucia Mariusz dr Wydział Teologiczny -
0/10
Rabiej Stanisław prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
7/10
Waga Leszek mgr Wydział Teologiczny -
0/10
Waloszek Joachim dr Wydział Teologiczny -
10/10
Widok Norbert prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
7/10
Wojaczek Krystian prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
10/10
Wolnik Franciszek dr hab. Wydział Teologiczny -
1/10
Wolsza Kazimierz prof. dr hab. Wydział Teologiczny -
8/10
Wons Norbert dr Wydział Teologiczny -
0/10
Worbs Marcin dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Zgraja Brunon dr Wydział Teologiczny -
9/10
Ziaja Krystian dr hab. Wydział Teologiczny -
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra