Lista Pracowników Uniwersytet Rolniczy

Lista Pracowników Uniwersytet Rolniczy

wyników 889
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Jamrozy Grzegorz prof. dr hab. inż. Wydział Leśny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa
0/10
Jankowiak Robert dr inż. Wydział Leśny Katedra Fitopatologii Leśnej
0/10
Januszek Kazimierz dr hab. inż. Wydział Leśny Katedra Gleboznawstwa Leśnego
0/10
Jaworski Andrzej prof. dr hab. inż. Wydział Leśny Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu
0/10
Kołodziej Zbigniew dr inż. Wydział Leśny Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu
0/10
Kormanek Mariusz dr inż. Wydział Leśny Katedra Mechanizacji Prac Leśnych
0/10
Kowalski Stefan prof. dr hab. inż. Wydział Leśny Katedra Fitopatologii Leśnej
0/10
Kowalski Tadeusz prof. dr hab. inż. Wydział Leśny Katedra Fitopatologii Leśnej
0/10
Kraj Wojciech dr inż. Wydział Leśny Katedra Fitopatologii Leśnej
0/10
Krzaklewski Wojciech prof. dr hab. inż. Wydział Leśny Katedra Ekologii Lasu
0/10
Kubacki Tadeusz dr inż. Wydział Leśny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa
0/10
Kucza Jarosław dr hab. inż. Wydział Leśny Katedra Inżynierii Leśnej
0/10
Kulak Dariusz dr inż. Wydział Leśny Katedra Użytkowania Lasu i Drewna
0/10
Kulej Marian dr hab. inż. Wydział Leśny Katedra Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
0/10
Lasota Jarosław dr inż. Wydział Leśny Katedra Gleboznawstwa Leśnego
0/10
Leszczyński Krzysztof dr hab. inż. Wydział Leśny Katedra Użytkowania Lasu i Drewna
0/10
Małek Stanisław dr hab. inż. Wydział Leśny Katedra Ekologii Lasu
0/10
Michalec Krzysztof dr inż. Wydział Leśny Katedra Użytkowania Lasu i Drewna
0/10
Muter Elżbieta dr inż. Wydział Leśny Katedra Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody
0/10
Nawrot-Chorabik Katarzyna dr inż. Wydział Leśny Katedra Fitopatologii Leśnej
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra
homepage counterсчетчик сайта