Lista Pracowników Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Lista Pracowników Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

wyników 629
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Bernacki Zenon prof. dr hab.inż. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt -
0/10
Bełdowski Piotr mgr inż. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej -
0/10
Białkiewicz Zbigniew prof. dr hab. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska -
0/10
Bieliński Kazimierz dr inż. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki -
0/10
Bieliński Włodzimierz dr inż. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki -
0/10
Bieliński Marek prof. dr hab.inż. Wydział Inżynierii Mechanicznej -
0/10
Bielski Ireneusz dr inż. Wydział Zarządzania -
0/10
Bizon-Górecka Jadwiga dr inż. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska -
0/10
Bochat Andrzej prof. dr hab.inż. Wydział Inżynierii Mechanicznej -
0/10
Bochenek Anna dr hab. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska -
0/10
Bocian Maria dr inż. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt -
0/10
Bodzek Maria mgr inż. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki -
0/10
Bogdzińska Maria dr hab. inż. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt -
0/10
Bogucka Joanna dr inż. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt -
0/10
Bogucki Mariusz dr inż. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt -
0/10
Bogusławska-Tryk Monika dr inż. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt -
10/10
Bojar Mieszko mgr Wydział Zarządzania -
0/10
Bojar Waldemar dr hab. inż. Wydział Zarządzania -
0/10
Bojar Piotr dr inż. Wydział Inżynierii Mechanicznej -
0/10
Boniecki Rafał dr inż. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki -
9/10
Boniewicz Piotr dr inż. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki -
0/10
Borkowska Katarzyna dr Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej -
10/10
Boroński Dariusz dr hab. inż. Wydział Inżynierii Mechanicznej -
0/10
Borowska Katarzyna dr hab. inż. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii -
0/10
Borowska Magdalena dr inż. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii -
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra