Lista Pracowników Uniwersytet w Białymstoku

Lista Pracowników Uniwersytet w Białymstoku

wyników 777
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Abramowicz Zofia prof.dr hab. Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny
0/10
Abłażewicz-Górnicka Urszula dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Adamski Tomasz dr Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Pedagogiki i Psychologii
0/10
Aleksandrowicz Maciej dr Wydział Prawa Wydział Prawa
0/10
Aleturowicz Magdalena mgr Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny
0/10
Aliukonis Robert mgr Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
0/10
Alsztyniuk Anna mgr Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny
0/10
Anchimiuk Olga dr Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny
0/10
Andrejczuk Andrzej dr hab. Wydział Fizyki prof.UwB
0/10
Andrejewicz Urszula dr Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny
0/10
Andruszkiewicz Romuald dr hab. Wydział Matematyki i Informatyki prof.UwB
0/10
Andruszkiewicz - dr Wydział Prawa Wydział Prawa
7/10
Antonevich Anatolij prof.dr hab. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Matematyki i Informatyki
0/10
Arcimowicz Krzysztof dr hab. Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Pedagogiki i Psychologii
0/10
Augustyn Anna dr Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Ekonomii i Zarządzania
7/10
Awramiuk Elżbieta dr hab. Wydział Filologiczny prof.UwB
0/10
Baczewska-Murdzek Agnieszka dr Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny
0/10
Bagan-Kurluta Katarzyna dr hab. Wydział Prawa prof.UwB
0/10
Bagińska Elżbieta dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Baj Aneta mgr Wydział Biologiczno-Chemiczny Wydział Biologiczno-Chemiczny
0/10
Bajguz Andrzej dr hab. Wydział Biologiczno-Chemiczny prof.UwB
0/10
Bajko Marcin dr Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny
0/10
Bajkowski Tomasz dr Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Pedagogiki i Psychologii
0/10
Banasiuk Joanna dr Wydział Prawa Wydział Prawa
7/10
Banaszek Agata dr hab. Wydział Biologiczno-Chemiczny Wydział Biologiczno-Chemiczny
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra