Lista Pracowników Uniwersytet w Białymstoku >>> Wydział Fizyki

Lista Pracowników Wydział Fizyki

wyników 33
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Andrejczuk Andrzej dr hab. Wydział Fizyki prof.UwB
0/10
Brancewicz Marek dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Branicki Andrzej mgr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Brewczyk Mirosław prof.dr hab. Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Cieśliński Jan prof.dr hab. Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Dzimida-Chmielewska Elżbieta dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Gawryluk Krzysztof dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Gieniusz Ryszard dr hab. Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Hasiewicz Zbigniew dr hab. Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Jaranowski Piotr prof.dr hab. Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Karpiuk Tomasz dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Kisielewski Jan dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Kisielewski Marek dr hab. Wydział Fizyki prof.UwB
0/10
Matwiejczyk Anna dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Mazalski Piotr dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Maziewski Andrzej prof.dr hab. Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Nikołajuk Marek dr hab. Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Olszewski Wojciech dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Perzyńska Krystyna dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Pisarski Andrzej dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Przeszowski Jerzy dr hab. Wydział Fizyki prof.UwB
0/10
Rećko Katarzyna dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Satuła Dariusz dr hab. Wydział Fizyki prof.UwB
0/10
Spaliński Michał prof.dr hab. Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Stupakevich Andrei dr hab. Wydział Fizyki prof.UwB
0/10
Szerenos Krzysztof mgr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Szymański Krzysztof prof.dr hab. Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Tekielak Maria dr hab. Wydział Fizyki prof.UwB
0/10
Walczyk Cezary dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Waliszewski Janusz dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Zaleski Piotr dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Żochowski Jan dr Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Żukowski Eugeniusz prof.dr hab. Wydział Fizyki Wydział Fizyki
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra