Lista Pracowników Uniwersytet w Białymstoku >>> Wydział Historyczno-Socjologiczny

Lista Pracowników Wydział Historyczno-Socjologiczny

wyników 91
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Abłażewicz-Górnicka Urszula dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Bagińska Elżbieta dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Bartnicki Sławomir dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Białous Maciej dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Bieńkowska Małgorzata dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Biernacka Maja dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Boćkowski Daniel dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Boroda Krzysztof dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Brzozowski Jacek dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Buchowski Krzysztof dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Chomik Piotr dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Chwal Józef dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Chynczewska-Hennel Teresa prof.dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Cieślińska Barbara dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Czerep Stanisław dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Dajnowicz Małgorzata dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Dalewski Zbigniew dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Dąbrowska Ewa mgr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Dmitrów Edmund dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Dmochowska Małgorzata dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Drozdowski Mariusz dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
El-Ghamari Magdalena dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Filipow Krzysztof dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Gaj Ryszard dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Gieorgica Jerzy dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Gliński Piotr prof.dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Godlewski Jan dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Goworko-Składanek Beata dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Górnicki Konrad mgr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Grinberg Daniel dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Guzowski Piotr dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Hensel Witold dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Jurczuk Anna dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Karczewski Maciej dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Kaźmierczak Zbigniew dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Kiszkiel Łukasz mgr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Kosiński Rafał dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
9/10
Koszowy Marcin dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Kowalska Wioletta prof.dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Krzywosz Maciej dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Kuklo Cezary prof.dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Kulesza-Woroniecka Iwona dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Kuźniarz Bartosz dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Laskowski Piotr mgr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Liedke Marzena dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Łatyszonek Oleg dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Łopatecki Karol dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Maroszek Józef dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Miodowski Adam dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Mironowicz Antoni prof.dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Mironowicz Eugeniusz prof.dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Miśkiewicz Aleksander dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Mojsik Tomasz dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
9/10
Niewiński Łukasz dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Niziołek Katarzyna dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Nowacki Grzegorz dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Nowak Piotr dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Ocytko Małgorzata dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Olędzka Justyna dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Pańków Marcin dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Parafianowicz Halina prof.dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Pasko Artur dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Pawluczuk Urszula dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Poczobut Robert dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Poleszczuk Jan dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Poniat Radosław dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Porankiewicz-Żukowska Aleksandra dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Przeździecki Mirosław mgr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Sadowska Joanna dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Sadowski Andrzej prof.dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Sieradzan Jacek dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Skowrońska Małgorzata mgr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Surowik Dariusz dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Suski Robert dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Szelągowska Krystyna dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Sztop-Rutkowska Katarzyna dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Śleszyński Wojciech dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Tefelski Maciej mgr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Tęgowski Jan prof.dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Trzęsicki Kazimierz prof.dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Urwanowicz Jerzy dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Voytyuk Oksana dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Walczak Wojciech dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Waśko-Owsiejczuk Ewelina dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Wądołowski Wojciech dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Wesołowski Tomasz dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Włodarczyk Anna mgr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Wołyniec Łukasz mgr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Zackiewicz Grzegorz dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Zawistowska-Sadowska Alicja dr Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Historyczno-Socjologiczny
0/10
Żelazny Walter dr hab. Wydział Historyczno-Socjologiczny prof.UwB
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra