Lista Pracowników Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Lista Pracowników Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

wyników 2314
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Anders Andrzej dr inż. Wydział Nauk Technicznych -
0/10
Andronowska Aneta dr hab. Wydział Biologii i Biotechnologii -
0/10
Androsiuk Piotr dr Wydział Biologii i Biotechnologii -
0/10
Ankudowicz-Bieńkowska Maria dr hab. Wydział Humanistyczny -
0/10
ANSZCZAK IWONA mgr Wydział Nauk Medycznych -
0/10
Antes Zofia dr Wydział Sztuki -
0/10
Antolak Mariusz dr inż. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa -
0/10
Antoszewska Beata dr Wydział Nauk Społecznych -
0/10
Antoszkiewicz Zofia dr hab. inż. Wydział Bioinżynierii Zwierząt -
0/10
Arciszewska Anna mgr Wydział Sztuki -
0/10
Artiemjew Piotr dr Wydział Matematyki i Informatyki -
0/10
Arłukowicz Tomasz dr med. Wydział Nauk Medycznych -
0/10
Astramowicz-Leyk Teresa dr hab. Wydział Nauk Społecznych -
0/10
Augusiewicz Sławomir dr hab. Wydział Humanistyczny -
0/10
Augustyniak Renata dr inż. Wydział Nauk o Środowisku -
0/10
Augustyniak Małgorzata dr Wydział Prawa i Administracji -
0/10
Babecki Miłosz dr Wydział Humanistyczny -
0/10
Babińska Izabella dr wet. Wydział Medycyny Weterynaryjnej -
0/10
Babuchowska Karolina dr Wydział Nauk Ekonomicznych -
0/10
Babuchowski Andrzej prof. dr hab. Wydział Nauki o Żywności -
0/10
Baćmaga Małgorzata dr inż. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa -
0/10
Bączek Aleksandra mgr Wydział Humanistyczny -
0/10
Badowska Wanda dr med. Wydział Nauk Medycznych -
0/10
Bagińska Izabela mgr Wydział Prawa i Administracji -
0/10
Bajerowski Tomasz prof. dr hab. inż. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa -
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra