Lista Pracowników Uniwersytet Wrocławski >>> Wydział Nauk Społecznych

Lista Pracowników Wydział Nauk Społecznych

wyników 221
Imie Nazwisko Wydział Katedra
Alberska Małgorzata dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
7/10
Alberski Robert dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
0/10
Antoszewski Andrzej prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Arendarska Justyna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Aumer Wioletta dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
5/10
Bachryj-Krzywaźnia Maciej dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Banaszak Ewa dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
7/10
Bandura Agnieszka dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Barć Sławomir dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Błaszczyk Mateusz dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
2/10
Błocian Ilona dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Bogucka Galina mgr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Bokajło Justyna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
3/10
Bokajło Wiesław prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Bolechów Bartosz dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Borońska-Hryniewiecka Karolina dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Borowik Iwona dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Brzęczek-Nester Dominika dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Cebula Michał dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Cesarz Maciej dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Cesarz Zbigniew dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Chmielewski Adam prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Cichosz Marzena dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
10/10
Czajkowski Paweł dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Czajowski Andrzej dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
7/10
Dębicki Marcin dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Dębowski Tomasz dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Dobek-Ostrowska Bogusława prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Dojwa-Turczyńska Katarzyna dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Dolińska Kamilla dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Doliński Wojciech dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
7/10
Domagała Arkadiusz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Dombrowski Maciej dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Drałus Dorota dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
3/10
Drzewicki Artur dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Duda Renata dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Dudek Adriana dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Dybczyński Andrzej dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
6/10
Dyduch Joanna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Dymarski Mirosław prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Dziubka Kazimierz dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
8/10
Ferens Andrzej dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Fijałkowski Łukasz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Florczak Agnieszka dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Fras Janina prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
0/10
Frei Robert dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Furmanowski Tomasz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Gelles Katarzyna dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
7/10
Giebień Helena dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
1/10
Gireń Stanisław dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Głowala Michał dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Gmerek-Maciuk Maria dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Grabowiec Piotr dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Gromelska Aleksandra dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Habowski Mirosław dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Herbut Maciej dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Herbut Ryszard prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Jabłoński Andrzej prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Jacuński Michał dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Jacyk-Manikowska Dominika dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
4/10
Jagiełło-Szostak Anna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Jagiełłowicz Alina dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Jarząbek Jarosław dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Jaskóła Janusz dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Jednaka Wiesława dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Jeziorowski Artur dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Juchnowski Jerzy prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
5/10
Juchnowski Rafał dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
7/10
Kajdanek Katarzyna dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kalicki Wojciech dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
4/10
Kamiński Artur dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
3/10
Kapferer Otto prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Karolak Mateusz mgr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kleszcz Leszek dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
0/10
Klimowicz Monika dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Klin Tomasz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kłopocki Szymon dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kłopot Stanisław dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
7/10
Kobielska Katarzyna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kociubiński Krzysztof dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. UWr
9/10
Konik Roman dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kopiński Dominik dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Koralewska Ewa mgr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Korobczak Paweł dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kostyszak Maria dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Kotas Jarosław dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kozdraś Grzegorz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kozerski Mariusz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kozierska Joanna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Krasicki Jan prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Krasowska Agata dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Krawczyk Tomasz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kuliniak Radosław prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
5/10
Kunert-Milcarz Renata dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
6/10
Kupczyk Radosław dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kurasz Irena dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Kurcz Zbigniew prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kurek Jan dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
1/10
Kuś Michał dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Kwiatkowska Ewa dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Kwieciński Leszek dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Lebioda Tadeusz dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
5/10
Leshchenko Larysa dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
0/10
Leszczyna Dorota dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Leszczyński Damian dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
0/10
Lisicka Halina dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
0/10
Lisowska Alicja dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Lorczyk Andrzej dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Lorenz Andrzej prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Łagosz Marek prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Łakota-Micker Małgorzata dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Łazarz Marcin dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Łyżwa Paweł dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Macek Iwona dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Maciejewski Jan dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
5/10
Magdziak Marek dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Magner Elżbieta dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Majka-Rostek Dorota dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Makarewicz-Marcinkiewicz Agnieszka dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Makaro Julita dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
5/10
Makuch Marta dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Manikowski Maciej prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Marczak Tadeusz dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. UWr
0/10
Marszałek Piotr dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Martin Piotr dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Matusz-Protasiewicz Patrycja dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Michalewska-Pawlak Małgorzata dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Michalski Bartosz dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Michniewicz-Wanik Krystyna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Mikiewicz Przemysław dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Miodoński Leon dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
0/10
Młyniec Eugeniusz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
10/10
Morawski Zdzisław dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Moroń Dorota dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Mrozowicki Adam dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Mróz Maciej prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Mulawa Kacper dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Niedźwiecka-Iwańczak Natalia dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Nowacka Ewa prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Nowaczyk Olga dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Nysler Łukasz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Ociepka Beata prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Olejarczyk Anna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Orzechowski Andrzej dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Ostrowski Andrzej dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Ostrowski Wojciech dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Pabjan Barbara dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
4/10
Pacewicz Artur dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Pacześniak Anna dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Patrzałek Wanda prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Paź Bogusław dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
9/10
Perchla-Włosik Aleksandra dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Piekarski Michał dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Pieńkowski Piotr dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Pietraszewski Igor dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Pietrzak Zbigniew dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Pluta Jacek dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Polus Andrzej dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
10/10
Ratajczak Magdalena dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. UWr
0/10
Rdzanek Grzegorz dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Rogaczewska Krystyna dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
10/10
Rogowska Barbara dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Różanowski Ryszard dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
0/10
Ryniejska-Kiełdanowicz Marta dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Rzeszotnik Beata mgr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Selinger Marcin dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Sielezin Jan prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Sienkiewicz Marcin dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Skiba Wojciech dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Skrzypiński Dariusz dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Smolik Bartosz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Sobkowiak Leszek dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
8/10
Sokołowski Adam dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Solarz Radosław dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Stadtmuller Elżbieta prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Stochmal Małgorzata dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Sula Piotr dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Szczepańska Barbara dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Szlachcic Irena dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
7/10
Szlachcic Krzysztof dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Szot Lucyna dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
10/10
Szrejder Dariusz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Sztalt Krzysztof dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Szumski Adrian dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Szydzisz Marcin dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Szymczak Eugeniusz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Szyszlak Elżbieta dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Szyszlak Tomasz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Święcicka Ludmiła mgr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Taranowicz Iwona dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
8/10
Tegnerowicz Joanna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Tokarz Grzegorz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Tomaszewski Janusz dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Trajman Joanna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Trochimska-Kubacka Beata dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Trojanowski Paweł dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
5/10
Turczyński Paweł dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Turowski Mariusz dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
6/10
Tuziak Roman dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Umińska-Woroniecka Anna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Wandowicz Konrad dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Wardzała Joanna dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Wichłacz Monika dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Wiktorowicz-Sosnowska Monika dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Wiktorska-Święcka Aldona dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Winnicki Zdzisław prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Wiszniowski Robert prof. dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Wiśniewska-Paź Barbara dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
6/10
Wolska-Zogata Irena dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Wróblewski Marek dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
0/10
Wróblewski Paweł dr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
9/10
Zagórski Zdzisław dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Zalewska Danuta dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Zamorska Katarzyna dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Zieliński Jacek dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Zuber Marcelina dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Żabska Beata mgr Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Żarowski Mirosław dr hab. Wydział Nauk Społecznych prof. nadzw. UWr
0/10
Żuk Piotr dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Żukiewicz Przemysław dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Żurko Jerzy dr hab. Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Społecznych
0/10
Imie Nazwisko Wydział Katedra