6
Miasto Częstochowa
Data założenia 30 lipca 197
Liczba pracowników 505
Liczba studentow 5144
Rektor dr hab. inż. Zygmunt Bąk
Strona http://www.ajd.czest.pl/