0

NUll Adamiak Radosław

0 +1 | 0


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Katedra

Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Przedmiot

Przedmiot