9

dr Adamus Elżbieta

Ocen / komentarzy - / 2


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Matematyki Stosowanej


Katedra

Katedra Równań Różniczkowych


Przedmiot

Przedmiot


homepage counterсчетчик сайта