8

dr Lach Łukasz

0 +1 | 1


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Zarządzania


Katedra

Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


Przedmiot

Przedmiot