5

prof. dr hab. inż. Adrian Henryk

Ocen / komentarzy - / 3


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Katedra

Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Przedmiot

Metaloznastwo


homepage counterсчетчик сайта