2

dr Motak Monika

Ocen / komentarzy - / 6


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Energetyki i Paliw


Katedra

Katedra Technologii Paliw


Przedmiot

Przedmiot


homepage counterсчетчик сайта