9

dr inż. Alda Witold

0 +1 | 1


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji


Katedra

Katedra Informatyki


Przedmiot

Przedmiot