8

dr Pytlik Łucjan

11 +1 | 11


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Katedra

Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


Przedmiot

Fizyka, Elektromagnetyzm i optyka


homepage counterсчетчик сайта