7

prof. dr hab. inż. Rajchel Jacek

Ocen / komentarzy - / 6


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Katedra

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Przedmiot

Geologia Ogólna


homepage counterсчетчик сайта