7

dr inż. Andrusikiewicz Wacław

10 +1 | 10


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Katedra

Katedra Górnictwa Podziemnego


Przedmiot

Przedmiot


Najczęściej komentowane

mgr inż. Blajer MateuszWydział Górnictwa i Geoinżynierii
8
dr inż. Andrusikiewicz WacławWydział Górnictwa i Geoinżynierii
7
mgr inż. architekt Dietrich JerzyWydział Górnictwa i Geoinżynierii
7