2

prof. dr hab. inż. Szczerba Marek

25 +1 | 26


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Metali Nieżelaznych


Katedra

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych


Przedmiot

Przedmiot


Najczęściej komentowane

prof. dr hab. inż. Szczerba MarekWydział Metali Nieżelaznych
2
dr inż. Dobosz IwonaWydział Metali Nieżelaznych
3
dr Boryczko BożenaWydział Metali Nieżelaznych
2