0

dr inż. Adamczyk Anna

Ocen / komentarzy - / 0


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Katedra

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Przedmiot

Przedmiot


homepage counterсчетчик сайта