9

dr inż. Adamczyk Anna

0 +1 | 1


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Katedra

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Przedmiot

Przedmiot