7

dr inż. Adamczyk Anna

2 +1 | 3


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Katedra

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Przedmiot

Przedmiot


Najczęściej komentowane

prof. dr hab. inż. Małolepszy JanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
6
dr Owińska MariaWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
10
prof. dr hab. Małecki AndrzejWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
9