9

dr Zwonek Małgorzata

Ocen / komentarzy - / 6


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Matematyki Stosowanej


Katedra

Katedra Matematyki Dyskretnej


Przedmiot

Analiza matematyczna, Matematyka


homepage counterсчетчик сайта