3

dr hab. inż. Cieślak Jakub

5 +1 | 6


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Katedra

Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki


Przedmiot

Fizyka klasyczna


homepage counterсчетчик сайта