7

dr inż. Badura Sławomir

2 +1 | 3


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Katedra

Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Przedmiot

Przedmiot


homepage counterсчетчик сайта