3

dr inż. Dobosz Iwona

9 +1 | 9


Uczelnia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH )


Wydzial

Wydział Metali Nieżelaznych


Katedra

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Przedmiot

Przedmiot


Najczęściej komentowane

prof. dr hab. inż. Szczerba MarekWydział Metali Nieżelaznych
2
dr inż. Dobosz IwonaWydział Metali Nieżelaznych
3
dr Boryczko BożenaWydział Metali Nieżelaznych
2