0

dr Genge Ewa

0 +1 | 0


Uczelnia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UEKA )


Wydzial

Wydział Finansów i Ubezpieczeń


Katedra

Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych